Dine hender i omsorgssektoren?

Sande kommune treng helse- og omsorgsarbeidarar. Er du den vi er på jakt etter?  Sjukepleiarstilling er også ledig.

Vi er på jakt etter personar med dei 4 i-ane: 

Du er den rette for oss dersom du har INTERESSE og  INITIATIV - gjer ein god INNSATS  og kjem med gode INNSPEL i arbeidet i omsorgstenesta.

Her finn du dei ledige stillingane.

Velkommen som søkjar!