Ein person som oppheld seg i Sande har testa positivt for covid-19

Klikk for stort bilete CDC, Alissa Eckert  Ein utanlandsk arbeidar har testa positivt for korona (Covid-19).

Personen kom med fly saman med 6 nærkontakter, reiste saman desse og buss-sjåfør frå flyplass til bopel.

Alle brukte munnbind på fly og hurtigbåt.

Alle har vore i karantene frå den dagen dei kom, slik reglane seier dei skal når dei kjem frå utlandet.

Her finn du tydelege reiseråd og karantenereglar som gjeld

Minner om ansvaret arbeidsgivarar og oppdragsgivarar har når ein får inn arbeidskraft frå utlandet.

 

Og så må vi alle :

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei andre råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

Frå mars og fram til i dag har Sande legesenter  -tlf 70026750 tatt  988  testar. Testing er gratis, men alle må gjere avtale på førehand. Ingen med symptom skal møte utan avtale.