Endringar på helseavdelinga

Frå 18. mars blir det litt endringar på Sande legesenter. Torstein Vattøy går ut i eit års permisjon for å ta sjukehusåret sitt.

Frå 18 Mars blir det litt endringar på Sande Legesenter. Torstein Vattøy går ut i ett års permisjon for å ta sjukehusåret sitt. Det kjem vikar på Vattøy si liste frå 25/3-19.

Ørjan Yri er tilsett som fastlege i Sande. Han tek over lista til Kristin Roa Nærheim. Han starter i stillinga i august 2019. Abdi blir vikar på denne lista fram til Yri kjem.

Bård Dalen

Helse- og omsorgssjef