Endringar ved NAV

Endringar ved NAV

 

NAV Sande har no vorte til NAV Hareid- Ulstein- Sande.Det vart gjort vedtak om samarbeidsavtale i  kommunestyret før nyttår. 

Dette fører til litt endringar.

På grunn av behovsendring vil NAV Hareid-Ulstein-Sande endre «Drop-in» tidene på lokaliteten Larsnes.

Frå veke 3 (14.januar) vil det vere ope for «drop-in» måndag og torsdag mellom klokka 10 – 12.

Vi gjennomfører planlagde brukarmøter som tidligare.

 

Kan eg bestille samtale med min saksbehandlar? 

Ein kan gjere avtale om samtalar  utanom opningstidene. Dette kan ein gjere gjennom www.nav.no – DITT NAV – innboks eller på telefon 55 55 33 33.

www.nav.no har ope heile døgnet.