Er du den nye rektoren på Larsnes oppvekstsenter ?

Er du ein utviklingsorientert, kreativ, tydeleg person som  kan vere ein samlande leiar for ei personalgruppe, er det kanskje deg vi er på jakt etter! 

Frå 1.5.2019 er det ledig 100% fast stilling som einingsleiar /rektor ved Larsnes oppvekstsenter. Skulen ligg på Larsnes, som er kommunesenteret i Sande kommune, og er ein barneskule (1.-7.) med om lag 85 elevar. Eininga har grunnskule (1.-7.) og SFO (1.-4.). Der er om lag 15 tilsette. Einingsleiar har økonomi-, personal- og fagansvar for heile eininga. Der ligg ikkje undervisningsplikt til stillinga. Dato for oppstart kan vere fleksibel.

Vi søkjer ein utviklingsorientert, kreativ, tydeleg og samlande leiar som evnar å få det beste ut av sine medarbeidarar og målrette arbeidet til beste for elevane.


Søkjaren må ha erfaring frå grunnskule, og pedagogisk utdanning, gjerne også leiarutdanning/rektorutdanning og/eller leiarerfaring. Vi legg vekt på haldningar, evne til samarbeid internt og eksternt, og det å vere motiverande, utviklingsorientert, resultatorientert og handlekraftig.

 

Vi kan tilby ein spennande og utfordrande jobb i eit kreativt og utviklande miljø gjennomsyra av kvalitetstenking.

Sande kommune utfordrar og løftar sine tilsette – og tek godt vare på dei!

Her finn du utlysingsteksta og søknadsskjema

 

Nærare informasjon får du ved å kontakte oppvekst- og kultursjef Øystein Johansen, tlf. 99291522.
 

Nærare opplysningar og elektronisk søknadsskjema finn du på www.sande-mr.kommune.no under ledig stillingar.

 

Løn etter avtale. Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale. Stillinga krev politiattest av ny dato.

 

Søknadsfrist: 22 . februar 2019

 

 

Sande kommune