Er du klar for jobb i Sande kommune?

Konsulentstilling på teknisk sektor er ledig for deg som har interesse for vatn og avløp.

Ei interessant stilling  på teknisk sektor er ledig.

I løpet av  arbeidsdagen kan det bli noko feltarbeid i tillegg til oppdatering av leidningskartverket innan vatn og avløp på kommunen sitt kartsystem.

Les meir om stillinga her