Generelt bålforbod i tidsrommet 15.april til og med 15.september

Klikk for stort bilete

For Sande kommune skal all bråtebrenning meldast først til teknisk vakt på telefon 70029176 også mellom 15.september og 15.april.

Ansvarleg kontaktperson må opplysast.

Båltending er en del av allemannsretten i Norge. Det betyr imidlertid ikkje at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tendast under alle forhold. Det kan derfor vere lurt å sette seg inn i reglane om bålbrenning, og å lære seg korleis ein kan brenne bål på en trygg måte.

Delar av året er det forbudt å brenne, forbudet står i forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging, som ble sett i kraft 1. januar 2016. Forskrifta opnar for at vi kan nyte bålkos også når det er bart på bakken, i § 3 står "Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Unntaket gjelder for eksempel etablerte bålplasser og andre steder som er helt trygge. Er du i tvil er det betre å stå over bålbrenninga.

I følge brannlovgivningen er det generelt i Norge forbud mot bålbrenning i skog og mark i tiden 15. april til 15. september.
 

Alle innbyggarar har ei generell plikt til å vise aktsemd for å unngå brann i følge forskrift om brannforebygging - den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningnene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

For oppdatert informasjon om skogbrannfare i ditt distrikt, sjekk Meteorologisk Institutts skogbrannfareindeks.

Bråte brenning

All bråtebrenning skal først meldast til teknisk vakt i Sande kommune 70029176.

Helse, miljø og trivsel - også for naboen

Open eld representerer alltid ein brannfare. Brannfare og omsyn til innbyggarane si helse, miljø og trivsel ligg til grunn for forbodet mot bål og avfallsbrenning i Sande kommune. For mange representerer den lyse årstida med hagearbeid, avfalls- og bålbrenning lutter glede. For dei som slit med astma eller – allergiproblem, kan den vere ei plage.

Les også


Dette gjer du ved skogbrann

Bål og grilling

Brannsjefen