Gratis kjernetid i SFO

Pixabay  Det er varsla innføring av gratis kjernetid i SFO for elevar som er påmeld SFO i 1.klasse frå 01.08.2022.

Ordninga inneber ei moderasjonsordning på 12 timar per veke i fråtrekk på eigenbetalinga i SFO det skuleåret barnet går i 1.klasse. Denne ordninga kjem i tillegg til ordninga med redusert foreldrebetaling til hushaldningar med låg inntekt. Barn med særskilte behov har i tillegg til gratis kjernetid i 1.klasse, tilbod om gratis SFO 5. – 7.klasse.

Søknadsfristen for søknad om plass i SFO er 15.april.

Kva kostar ein ordinær plass?

Skulefritidsordning - 2022

Skulefritidsordning - 2022
Opphaldstid Pris pr mnd Pris pr time
inntil 8 t/ v kr 1240
inntil 12 t/ v kr 1860
inntil 15 t / v kr 2320
inntil 20 t / v kr 3100
Ekstra dag kr 200
Mat kr 13 pr ettermiddag
Betaling for 10 mnd pr år- tal på dagar i juni og august. Juli fri.
Sommar -sfo 40

 

Her søkjer du 

Her kan du lese meir om SFO-tilbodet.