Gratulerer med dagen! Og godt val!

 Har sandssokningen brukt røysteretten? Viss ikkje oppmodar vi alle om å bruke den i dag i eit  av røystelokala i Sande! Vi er heldige som bur i eit demokratisk og fritt land og kan vere med å påvirke! 

Alle røystelokala opna kl 10.00 i dag og held ope til kl 19.00. Vi har gode, romslege lokale der godt smittevern kan takast i vare. 

Det er pr 13.09. 448 personar som har førehandsrøysta -  inkludert post -røystene som kom i dag! Det vil sei at 27,5 % av dei røysteføre har brukt sin røysterett! 

Bruk røysteretten din !

Larsnes røystestyre brukar den gamle valurna for Larsnes krins. Sande kommune