Hald deg heime og ha minst mogeleg sosial kontakt

CDC, Alissa Eckert Dette er rådet frå Erna og regjeringa. 

I dag kom regjeringa med råd om at vi skal vere mest mogeleg heime og for oss sjølv. Kva betyr det? 

Her finn du dei nye oppdaterte råda frå regjeringa.