Har du stengt kranen din?

Har du stengt kranen din?

Det er kanskje slik at nokre abonnentar har lite vatn i kranen. 

Høgt forbruk av vatn i Gursken skaper problem for vassleveringa  i Gursken-området. 

Teknisk eining bed folk om redusere forbruk, for å få  orden på  leveringa av vatn i området. 

Teknisk sjef