Helselaget skapte trivsel rundt vaksineringa

Helselaget skapte trivsel rundt vaksineringa

Larsnes helselag stilte på nytt opp til vaksinasjonsdagen på Breidablik slik dei gjorde før koronatida.  Tysdag 31.oktober stilte dei med godt humør, kaffi og kaker til innbyggarane under vaksineringa. 

Larsnes helselag og vaksinering på Breidablikk - Klikk for stort bileteLarsnes helselag og vaksinering på Breidablik Sande kommune

Å bidra til at det er trivsel rundt vaksineringa er tradisjon for helselaget på Larsnes. Det gjer dei mellom anna ved å serverer kaffi og julebrød.

Det var mange innbyggarar som hadde møtt opp. Mange av dei som tok vaksine, sat igjen for ein prat rundt dei runde borda på Breidablik. Det var god stemning og glade stemmer å høyre. Det såg ut som dei verkeleg kosa seg.  Dei synest tydelegvis det var kjekt å kunne site der ei stund for å ta ein god prat og samtidig nyte julebrød, kaffi og kaker.

Dei er omtrent 15 aktive i helselaget. Helselaget (Nasjonalforeningen for folkehelsen) på Larsnes har mange jern i elden. Ragnhild Dalen i helselaget kunne fortelje litt om det dei har gjort i det siste:

Dei er nettopp ferdig med demensaksjonen i ei veke der dei har hatt stand og anna.  Ein anna aktivitet er skulelunsjen på Larsnes.  Å lage til denne lunsjen med helselaget er ein årleg tradisjon som både små og store ser fram til. Eit svært populært trivselstiltak. Då det var Tine stafetten for ei stund sidan, laga dei til frukt og serverte dette til borna. Dette vart også svært godt motteke av skuleelevar og lærarar.

I tillegg står dei for faste tradisjonar, som binding av fastelavensrisa  dei går rundt med. Basaren i april er det også dei som står for. Til saman mange gode tiltak og aktivitetar der dei bidreg til lokalsamfunnet gjennom  å skape sosiale møteplassar og trivsel på ein flott måte!

Larsnes helselag arrangerer også ein del faste aktivitetar :

- Kvar måndag er det trim i samarbeid med fysioterapeut  kl. 14.  Dette er for alle uansett alder og det er gratis.

-Onsdag har Helselaget « Treffpunkt»  på kroa frå 11-14  der er det kaffi, vafler og sveler. På dette treffet er det mange fornøgde og praten er positiv. Eit lågterskeltilbod  som blir sakna når det ikkje har vore på ei stund.

-Torsdag er det felles trimtur «Gå med oss kl. 11».