Høyring - forskrift om open brenning/ bålbrenning

Høyring - forskrift om open brenning/ bålbrenning

Namsos kommune

NTM - utvalet gjorde i sak 20/23 vedtak  om å legge Forslag til forskrift om open brenning/bålbrenning  ut på høyring.

Høyringa blir også annonsert i Vestlandsnytt.

Bakgrunn

Vi har tidlegare ikkje hatt noko lokal forskrift som regulerer dette med bålbrenning.

NTM-utvalet ga administrasjonen i oppdrag å greie ut sak om bålbrenning på bart berg og svaberg i møte 02.11.2022. Administrasjonen la fram to ulike forslag til forskrift i NTM-møte 01.03.2023. Utvalet gjorde vedtak om at forslag nr 2 med enkelte justeringar skulle leggjast fram for utvalet som ei politisk sak for utlegging til offentleg ettersyn og med sikte på godkjenning i kommunestyret i juni 2023. 

 

Her finn du forslaget til forskrift som ein vil ha evt. tilbakemeldingar på.

Fristar

Innspel  kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  16.juni  2023

Du kan også skrive ditt høyringssvar her-  bruk saksnummer 22/1845 når du svarar.

Kontakt

Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Mobil 46 80 77 71