Høyring - framlegg til forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova

Klikk for stort bilete Sande kommune Nærings-, teknisk- og miljøutvalet i Sande kommune har i møte 29.09.2020 i sak 68/20 vedtatt å legge framlegg til  forskrift om farvassgebyr og forskrift om sakshandsamingsgebyr etter Hamne- og farvasslova ut på høyring.

Saksframlegg og framlegg til forskrifter finn du under her.

Forskrift om sakshandsamingsgebyr etter lov om hamner og farvatn for Sande kommune.pdf (PDF, 52 kB)

Forskrift om farvassavgift.pdf  (PDF, 74 kB)

Hamne - og kaiavgifter.pdf  (PDF, 156 kB)


I medhald av Forvaltningslova §37, 2. ledd vert framlegg til forskrifter lagt ut til offentleg
ettersyn i tidsrommet 30.10.2020 – 11.12.2020.

 

Høyringssvar og frist

Innspel og merknader kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  11.12.2020

Du kan også skrive ditt høyringssvar her- saksnummer 20/85

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170