Informasjon til reisande og dei som skal informere reisande om nye reglar frå 9.november

CDC, Alissa Eckert  Via Fylkesmannen har vi fått melding frå Helsedirektoratet om  nye reglar for reisande fra utlandet til Norge.

Dette gjeld nye reglar for krav til test-attest, karantenehotell og karanteneregler covid-19. 

Ulike grupper  skal gjere desse kjende for sine samarbeidspartar og kundar.

Her finn de oppdaterte versjonar av informasjon, plakatar og oppslag som kan nyttast. 

Informasjonen til reisande vert oversett til aktuelle språk og lagt ut på lenka ovanfor.