Kantslåtten har starta

Sande kommune I vekene som kjem vil du sjå kantslåttemaskinen i sving rundt om i kommunen. 

Arbeidet er ferdig på Kvamsøya og i Larsnes sentrum. Kantslåttemaskinen er no på Sandsøya, og vil fortsette i dei andre krinsane.