Klima- og energiplan

Klikk for stort bileteDu er nok opptatt med mange oppgåver i kvardagen din, men kommunen vil gjerne vite kva du meiner er viktig å få realisert i Sande  kommune for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. 

Ved å klikke på vedlagte lenke kan du svare på nokre spørsmål og samtidig kome med forslag til tiltak som kommunen bør satse på.På denne måten er du med og formar klima- og energiplanen i kommunen. Det er viktig at alle er med på klimadugnaden om Norge skalenå dei mål som er sett. Frist for å svare er fra no og fram til ferien. Svara vil bli analysert og systematisert før resultatet blir publisert i august. Takk for at du bryr deg!

Det er Sunnmøre Regionråd IKS som står bak undersøkinga.

Her finn du spørsmåla vi vil du skal svare på