Kommunedelplan for vegsamband over Rovdefjorden - oppstart av planarbeid og høyring og offentleg ettersyn av planprogram

Sande kommune

Har du innspel til planprogram for Rovdefjordsambandet?

Sande formannskap har i sak F-90/21 vedteke å starte opp arbeid med ny kommunedelplan for etablering av vegsamband over Rovdefjorden, jf. plan- og bygningsloven § 11-12. I same sak vert det vedteke å legge planprogrammet for arbeidet ut til høyring og offentleg ettersyn, jf. §11-13 i same lov. 

Formålet med planarbeidet er å realisere fast vegsamband over Rovdefjorden.

Rovdefjordsambandet AS
Tittel Publisert Type
Rovdefjordsambandet - Planprogram

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - Planprogram.pdf
Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 1

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 1.pdf
Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 2

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - Planbeskrivelse del 2.pdf
Rovdefjordsambandet - skisse

24.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rovdefjordsambandet - skisse.pdf

 

Korleis sende inn høyringsuttale?

Du kan sende oss melding på fleire måtar: 

Du kan bruke post og sende til

Sande kommune

Rønnebergplassen 17

6084 Larsnes

Du kan sende innspel på epost, eller bruke 

 skjema for høyringssvar her- saksnummer 21/129

Frist for å kome med merknader er 31.08.2021