Kommunedirektørstillinga i Sande

Klikk for stort bileteSande rådhus Sande kommune Sande kommune sin kommunedirektør skal slutte i stilling i løpet av sommaren, og stilllinga har vore utlyst. No ligg det føre søkjarliste.

Ein har motteke 13 søkjar, 3 kvinner og 10 menn. Her kan du sjå den offentlege søkjarlista. (PDF, 57 kB) 

5 av søkjarane har bede om at namnet deira ikkje vert offentlegjort. Prosessen med tilsetting går no vidare med intervju og referansesjekk.