Kommunestyremøte 18.september kl 16.00

På saklista til kommunestyremøte 18. september kl16.00 står mange interessante saker.
Skal Gursken og Gjerdsvika få ny vassforsyning? Korleis blir det interkommunale samarbeidet for NAV- og barnevernstenesta?

Kommunestyret skal også ta stilling til sal av "Sandebu"- huset som Stiftelsen Kong Arthur -spelet har brukt.
Nyval av varaordførar og andre representantar skal gjennomførast.
Den økonomiske statusen for kommunen er også ei viktig sak.

Heile saklista finn du her.


Godt møte!