Konstituerande kommunestyremøte 15.oktober

Klikk for stort bilete Det nye kommunestyret møter for første gong 15.oktober. 

På det første møtet skal dei godkjenne kommunestyrevalet, dei skal velje ordførarar, varaordførar og formannskap. I tillegg skal også kontrollutval og representantar til KS Møre og Romsdal på plass for dei neste 4 åra. 

Her finn du saksdokumenta.