Konstituerande kommunestyremøte

Konstituerande kommunestyremøte

Tysdag 17. oktober skal det nyvalde kommunestyret i Sande konstituere seg. Det betyr at dei skal velje ordførar, varaordførar, formannskap, hovudutval, og andre styre, råd og utval.

Konstituerande møte skal vere på Sande Rådhus, kommunestyresalen og det startar kl 13.45. 

Møtet er ope for alle, og vi skal også prøve å få til å strøyme det live via internett. Meir informasjon om dette kjem i løpet av mandag.

Du kan lese alle sakspapira til møtet her etterkvart som dei er klar.