Korleis ynskjer du at Møre og Romsdal skal vere i framtida?

Klikk for stort bilete Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne vite kva du tenkjer om framtida i Møre og Romsdal. 

Kva er viktig for deg som innbyggjar i fylket?

På fylkesplan blir det utarbeidd planar for heile regionen, og det er viktig for fylkeskommunen å høyre korleis du ønsker å ha det i Møre og Romsdal i framtida. Møre og Romsdal fylkeskommune har difor laga  ei  kort spørjeundersøking.

 

Svarar du på denne , kan du vere heldig å vinne ein fin premie. 

Her kan du lese meir og finne undersøkinga.