Korona: Er du eller dine i risikogruppa?

helsenorge.no Kriseleiinga i Sande har ei sterk oppmoding til deg og dine som er i risikogruppa for å bli smitta av korona-viruset.

Dette gjeld særleg:

  • Eldre personar 
  • Personar med underliggande kronisk sjukdom som hjerte- og karsjukdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk (hypertensjon)
  • Personer som røykjer har muligens også ein høgere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

ALLE må ta dette alvorleg og gjere tiltak for sjølv ikkje å bli smitta - eller for at desse gruppene ikkje skal blir smitta. 

Sande kommuner rår sterkt til at

personar i risikogruppa bør oppføre seg som om dei er i isolasjon og sørge for å ha minst mogeleg kontakt med andre.

Koronaviruset smittar fort- sjå illustrasjon her.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål