Koronavirus

Klikk for stort bilete  Klikk for stort bilete

Oppdatering 15.01.21  kl 10.30

3 nærkontakter er smitta

3 av nærkontaktene til den smitta vi melde om i går, har fått positiv koronatest. Alle var i går flytta til eigna karantenestad i Herøy og må no site i isolasjon der.

Smittesporinga i Sande avdekte at alle personane passerte grensa utan å teste seg innanfor 24 timar slik regelverket seier. Sande kommune melde frå til politiet sin operasjonssentral i går. Politiet fyl opp saka vidare.

Testing, karantene eller isolasjon – her kan du lese meir.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 14.01.2021 kl 14.30

Smittetilfelle nr 4 i år - følg nasjonale råd og reglar 

Kommuneoverlegen fekk i dag, torsdag, melding om ein person som er kome frå utlandet har avlagt positiv test for korona. Vedkomande vart testa 12. januar og sit no i isolasjon. Fire nærkontakter sit i karantene og blir oppfølgde med testing i ettermiddag av Sande legesenter.

Sande kommune minner på nytt om avstandsreglane og god hand- og hostehygiene. Ver heime om du er sjuk!

Følg dei nasjonale råd og reglar og ver også merksam på den oppdateringa på råd og reglar som vil kome frå regjeringa over helga.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.01.2021 kl 19.25

Nytt smittetilfelle - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag, måndag, melding om ein person som er komt frå utlandet har avlagt positiv test for korona. Vedkomande vart testa ved ankomst Norge 8. januar og sit no i isolasjon. Tre nærkontakter sit i karantene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 07.01.2021 kl 11.50

Nytt smittetilfelle - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein tilreisande frå utlandet er kome til Sande med koronasmitte. Vedkomande testa seg på flyplass ved ankomst til Norge. Der er to nærkontakter til den smitta. Den smitta og nærkontaktene har to forskjellege lokasjonar dei oppheld seg på -  slik at dei kan gjennomføre isolasjon og karantene.

Vi har altså fått to smittetilfelle på nyåret. Det er grunn til å minne om å halde avstand og vere nøye med handvask og reinhald. 

No er det viktig å halde på dei nasjonale råda om å ha sosial avstand.

Rettar alle seg etter desse råda både på arbeidsplass og i dagleglivet elles, kan vi  sleppe større utfordringar med koronasmitte. 

Ta raskt kontakt med legesenteret for testing om du skulle kjenne på symptom. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 06.01.2021 kl 22.10

Ein person smitta - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein person som er kome frå utlandet har avlagt positiv test for Covid-19.Personen  vart testa måndag ved ankomst Norge. Den smitta sit no i isolasjon og har ingen nærkontakter.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 01.01.2021 kl 13.45

Ingen nye smittetilfelle  - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje julehøgtida eller romjula fått melding om nye smittetilfelle. 

Vaksinering mot korona-viruset i Sande vil etter planen starte i veke 1.

Alle reisande som kjem frå utlandet skal teste seg.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 23.12. kl 10.00

Ingen nye smittetilfelle  - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje i veke 51 fått melding om nye smittetilfelle. 

Sande legesenter har sidan mars i år tatt 2800 testar. Mange som kjem til Sande til julehelga har testa seg.

I romjula er det også høve til å bli testa  - etter avtale - ved Sande legesenter. Legesenteret er ope 28.-30.desember og ein avtaler testtidspunkt ved å ringe 70026750 i opningstida kl 9-13. 

Vaksinering mot korona-viruset i Sande vil etter planen starte i veke 1.

Sande kommune minner alle om å følgje råd og retningsliner som er sette både nasjonalt og lokalt.

Skal du besøke nokon ved Sandetun omsorgssenter - her finn du reglane som gjeld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.12. kl 18.45

Ingen nye smittetilfelle den siste veka - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje i veke 50  fått melding om nye smittetilfelle. 

Sande legesenter har sidan mars i år tatt 2400 testar.

I romjula er det også høve til å bli testa  - etter avtale - ved Sande legesenter. Legesenteret er ope 28.-30.desember og ein avtaler testtidspunkt ved å ringe 70026750 i opningstida kl 9-13. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 07.12. kl 15.15

Ingen nye smittetilfelle den siste veka - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje i veke 49 fått melding om nye smittetilfelle. 

Sandssokningane bestiller seg tid for testing når dei ikkje føler seg heilt i form og  ved legesenteret melder dei at inntil 10 testar blir tatt pr dag. 

Dei viktigaste råda er dei vi har fått nasjonalt: 

 • hald avstand - på butikken, på arbeidsplassen og i alle møte utanfor heimen
 • vask hender så ofte du kan - eller bruken antibacen i lomma eller på møteplassen
 • ver heime om du er sjuk - då sparer du kanskje andre for smitte

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.11. kl 11.15

Ingen nye smittetilfelle den siste veka - hald fokus og avstand

Sande kommune har ikkje fått melding om nye smittetilfelle den siste veka. Kanskje går vi inn i desember med mindre smitte i samfunnet enn tidlegare i haust. Det er viktig at vi då held fast på dei nasjonale råda: 

 • hald avstand
 • vask hender
 • ver heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 20.11. kl 09.00

Nytt smittetilfelle i Sande /nærkontakt smitta

Kommuneoverlegen fekk i går kveld stadfesta eit nytt tilfelle av korona i Sande. Dette er nærkontakt av av smitta som var stadfesta i starten av forrige veke. Vedkomande har vore i karantene sidan og sit no i isolasjon.

Det er ingen nærkontakter til vedkomande og smittesporinga er under kontroll.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 19.11.kl 13.00

Nytt smittetilfelle i Sande 

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein ny person som oppheld seg i kommuna er smitta av korona. Vedkomande kom frå utlandet for nokre dagar sidan. Personen sit i isolasjon og 1 nærkontakt sit i karantene.

Smittevernsteamet har kontroll på smittesporinga. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 18.11.kl 15.00

Ingen nye smittetilfelle

Ingen nye smittetilfelle denne veka.

Det er tatt om lag 50 testar så langt i veke 47.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 13.11.20 kl 07.50

Nytt smittetilfelle/ nærkontakt

Sande kommune fekk i går kveld melding om at ein nærkontakt til person med korona-smitte, har fått påvist Covid -19 viruset. Personen er i isolasjon og alle nærkontakter er i karantene.

Frå mars og fram til i dag er det  19 personar som har vorte smitta.

Sande legesenter har tatt 1675 testar.  

Mars

4 personar smitta

April

1 person smitta

September

1 person smitta

Oktober

8 personar smitta

November

5 personar smitta

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 11.11.20 kl 10.00

To nye smitta personar i Sande / tilsette i næringslivet 

Sande kommune har fått melding om to nye smitta. Det er arbeidarar som har kome frå utlandet og jobbar i næringslivet. Den eine er arbeidar som kom frå Polen 6. november. Testa positivt på flyplass ved ankomst Norge. Sit no i isolasjon, nærkontakter sit i karantene og blir testa i dag.

Den andre er også utenlandsk arbeidar men har vore i Norge i 2 månedar. Alle nærkontakter er i karantene og blir testa i dag. Smittekjelde ukjend.

Det blir jobba med smittesporing i tett samarbeid med arbeidsgivar.

Desse personane kom før dei nye karantene-reglane vart sette i verk måndag 9.november.

Det er grunn til enno ein gong å minne om at dei viktigaste juleførebuingane vi gjer i år er å følgje dei smittevernsråda som er gitt.

Slik kan vi hindre smitte, halde sjukehusa opne for andre som treng anna helsehjelp og få feire jul med litt lavare trykk i helseinstitusjonane vår .

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 05.11.20 kl 20.30

Ny smitta person i Sande i kveld /smitte frå utlandet

Vi har i kveld fått melding om at ein person som kom frå utlandet  i går kveld er smitta av korona-viruset. Det var tre utanlandske arbeidarar som kom og vart  testa på flyplass ved ankomst.

Den smitta er i isolasjon og dei to andre pluss sjåføren er i karantene. Dei har ikkje hatt kontakt med andre sidan dei kom til kommunen og er testa på nytt i dag.

Les meir om dei nye nasjonale råda frå regjeringa som kom i dag.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.11.20 kl 22.00

Nærkontakt fekk påvist smitte i kveld/ vis omsyn og avstand

Sande kommune kan melde om eitt nytt smittetilfelle i kveld.  Dette er nærkontakt til person som vart smitta før helga. Denne personen har tidlegare hatt ein negativ test. Etter ny test viser det seg at personen er smitta av Covid-19. I samband med dette  kallar smittevernteamet inn 20 personar for ny testing. Dette er same gruppa som vart testa før helga.

Situasjonen i Sande er framleis under kontroll, men vi ser at det kan vere kort veg til høgare smittetal og utfordringar som ingen ynskjer.

Sande kommune minner om  dei nasjonale råda som skal gjelde framover og oppmodar sterkt om å delta på denne dugnaden for at vi skal kunne ha kontroll på kvardagen vår.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.10.20 kl 21.00

Ingen smitte påvist blant kormedlemmar eller nærkontakter/ vis omsyn og avstand

I kveld kan Sande kommune melde at ingen av nærkontaktene til den smitta personen  vi melde om i ettermiddag har fått påvist smitte. Blant kormedlemmane var det heller ikkje smitte.

Vi kryssar fingrane for at kororna –viruset held seg borte!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 30.10.20 kl 15.35

Ein ny smitta i Sande/ vis omsyn og avstand

I dag har vi fått melding om  eitt nytt smittetilfelle i Sande. I samband med dette har eit kor vorte testa for Covid-19, og alle medlemmane ventar no på prøvesvar.

Frå 21.oktober til 29.oktober har vi som tidlegare meldt fått stadfesta 5 personar med Covid-19 i Sande. Desse personane er utanlandske arbeidarar som no får hjelp av arbeidsgjevar. Smittesporing og testing har  føregått fortløpande og nærkontakter har fått  tydeleg informasjon om korleis dei skal forhalde seg.

Tilsaman 30 nærkontakter er i karantene. I tillegg er kormedlemmane også førebels i karantene som eit sikkerheitstiltak.

Med så mange smittetilfelle på kort tid ser vi at smittefaren kjem nærare inn på oss -  med smitte frå utland og frå nærmiljø.

Kriseleiinga bed om at alle no tek på alvor dei enkle men viktige smittevernsreglane:

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 28.oktober kl 22.20

Status: To nye smittetilfelle påvist i Sande

Sande kommune har i kveld, onsdag, fått stadfesta to nye tilfelle av korona. Dei er nærkontakter av smittetilfelle frå forrige veke. Dei smitta sat i karantene fram til test og sit no i isolasjon.

Det er særs viktig for vidare smitteutvikling at alle fyl retningslinene for avstand og hygiene.

-hald avstand

-vask hender

-ver heime om du er sjuk 

-følg dei nasjonale retningslinene

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 28.oktober kl 20.10

Status: Om smittesituasjonen i Sande

Sande kommune har identifisert 14 nærkontakter etter dei to som vart stadfesta smitta i går, tysdag. Dei sit no i karantene og er testa for korona. Smittekjelda er ukjend.

.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 27.oktober kl 22.00

Status: To nye smittetilfelle i Sande

Sande kommune fekk tysdag kveld beskjed om at to nye personar i Sande er smitta med korona. Dei sit no i isolasjon og kommunehelsetenesta er i gang med smittesporing.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 21.oktober kl 10.10

Status: Nytt smittetilfelle i Sande

Vi har ein ny person som er smitta av  Covid 19 i Sande. Personen kom frå utlandet, var testa på flyplass og fekk positivt prøveresultat i dag. Personen kom saman med andre i reisefølge og har vore i karantene saman med desse sidan 16.oktober. Personen har ingen symptom.  Smittevernteamet jobbar vidare med situasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16.oktober kl 16.15

Status: Larsnes oppvekstsenter vanleg drift frå måndag 19.oktober/ braggerigg ute av isolasjon

God nyheit til elevar, foreldre og lærar og alle andre! Larsnes oppvekstsenter har vanleg drift  frå måndag 19.oktober. Det er ikkje registrert noko smitte hos nærkontaktene  med relasjon til skulen, og det blir vanleg skuledag og SFO-ordning på måndag.

Isolasjon ved brakkeriggen er oppheva då Sande kommune ikkje har registert vidare smittespreiing og situasjon ved riggen er oversiktleg. Nokre arbeidarar er vidare i karantene då dei er nærkontakter til den som er smitta.

Det er fint for heile Sandesamfunnet at vi no går inn i helga med desse nyheitene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 15.oktober kl 19.15

Status: Larsnes oppvekstsenter stengt fredag 16.oktober

Larsnes oppvekstsenter vert stengt fredag 16.oktober som eit førebyggande tiltak grunna påvist korona-smitte i Sande.

Det er ikkje påvist smitte ved Larsnes oppvekstsenter.

Undervisninga på fredag går altså ut. Einingsleiaren jobbar med å få ut informasjon til heimane om dette.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 15.oktober kl 16.30

Status: Ny smitte oppdaga i Sande

Ein sandssokning som skulle mønstre på båt i utlandet, fekk påvist Covid -19 smitte ved testing før ombordstiging. Det pågår smittesporing i Sande og Sande kommune kjem med meir informasjon seinare i kveld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.oktober kl 11.45

Status: Stor testaktivitet / effektive helsearbeidarar

 

Kl 19.00 i går kveld var Sande legesenter ferdig å teste 70 arbeidarar for Covid-19 ved brakkerigg i Gursken. Prøvene vart same kvelden frakta til Molde for analysering. Ein reknar med å få svar på desse prøvene tidleg fredag eller evt før.

Legesenteret fekk veldig raskt organisert prøvetakinga  i godt samarbeid med arbeidsgivarane, og fortener ros for godt og effektivt arbeid.

Slik kan vi veldig raskt få oversikt over situasjonen – til beste for dei som er sette isolasjon og for lokalmiljøet elles.  

Sande kommune kjem med vidare oppdateringar så snart ein har noko å melde.  

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.oktober kl 17.05

Status: Ein person som oppheld seg i Sande har testa positivt for covid-19- kommunen testar mange personar i kveld

Kriseleiinga  i Sande har fått opplysningar om at den smitta personen bur på ein brakkerigg i Gursken.

Kommunen jobbar no for å avklare situasjonen raskast mogeleg. Planen er at alle bebuarane der vert testa  i kveld.

 

Personane som bur på brakkeriggen har ikkje oppdrag i Sande, men arbeider i ei nabokommune.

Sande kommune har tett dialog med oppdragsgivar for å få oversikt og kontroll  over situasjonen.

Heile brakkeriggen er sett i isolasjon til vi har fått avklart smittesituasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 14.oktober kl 09.00

Status: Ein person som oppheld seg i Sande har testa positivt for covid-19

Ein utanlandsk arbeidar har testa positivt for korona (Covid-19).

Personen kom med fly saman med 6 nærkontakter, reiste saman desse og buss-sjåfør frå flyplass til bopel.

Alle brukte munnbind på fly og hurtigbåt.

Alle har vore i karantene frå den dagen dei kom, slik reglane seier dei skal når dei kjem frå utlandet.

Her finn du tydelege reiseråd og karantenereglar som gjeld

Minner om ansvaret arbeidsgivarar og oppdragsgivarar har når ein får inn arbeidskraft frå utlandet.

 

Og så må vi alle :

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei andre råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

Frå mars og fram til i dag har Sande legesenter tatt  988  testar. Testing er gratis, men alle må gjere avtale på førehand. Ingen med symptom skal møte utan avtale.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 25.september kl 13.50

Status: Ingen nye smittetilfelle

Sande legesenter har tatt nesten 800 testar sidan mars, og  vil teste deg om du har symptom. Då skal du ringe Sande legesenter  tlf  70026750 for å gjere avtale. Ingen skal møte utan avtale. 

Befolkninga i Norge er meir på reise no enn tidlegare i vår. I tillegg får vi også besøk frå andre land. Kriseleiinga i Sande er opptekne av at vi alle må følgje dei råd og reglar som er gitt frå nasjonalt hald når det gjeld smittevern / karantene og isolasjon.

Alle har vi eit ansvar som innbyggar og også som næringsdrivande i forhold til kontakt med «omverda».

Her finn du tydelege reiseråd og karantenereglar som gjeld

 

Og så må vi alle :

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei andre råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 18.september  kl  11.00

Status: Ein person smitta - ingen nærkontakter er smitta.

Vi har fått melding  om at nærkontaktene til den smitta personen  har fått negativ prøve, det vil sei at dei er friske. Desse personane er framleis i karantene, medan andre kontakter i 3. og 4. ledd no er ute av karantene.

Sande fysioterapi har vore stengt  nokre dagar for å vere på den sikre sida grunna denne situasjonen, men vil opne igjen på måndag. 

Situasjonen ser dermed ut til å vere under kontroll . Kriseleiinga minner likevel om at  vi alle må 

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

Har du symptom og vil teste deg, skal du ringe Sande legesenter  tlf  70026750 for å gjere avtale. Ingen skal møte utan avtale. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 16.september  kl 11.00

Status: Ein person smitta av viruset i Sande 

 

Ein person fekk påvist smitte i dag i Sande.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.september  kl 14.15

Status: Ingen smitte i Sande- følg råda!

Det er totalt tatt 750 testar i Sande. Ingen nye smittetilfelle  er påvist.

Det er viktig at folk følgjer med på nasjonale råd og retningsliner. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 25.august kl 15.00

Status: Ingen nye smittetilfelle i Sande

Det er totalt tatt 620 testar i Sande. Ingen nye smittetilfelle  er påvist. Det er viktig at folk føgjer med på nasjonale råd og retningsliner. 

Særleg gjeld dette for karantene og korleis du skal forholde deg etter utanlandsreise om du må reise til utlandet.

Oppdaterte retningsliner pr 12.08.20 for kven som kan teste seg 

Alle som vil ta test skal ha gjort avtale på førehand - også om oppmøte. Testen er gratis.

Kan Øya opne snart? Dette lurer mange på.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 13.august kl 15.00

Status: Ingen nye smittetilfelle i Sande

 

Oppdaterte retningsliner pr 12.08.20 for kven som kan teste seg 

Alle som vil ta test skal ha gjort avtale på førehand - også om oppmøte.

Legekontoret er ope frå 08.00- 15.00 - tlf 70026750 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 5.august kl 15.00

Status: Ingen nye smittetilfelle i Sande.

 

Pasient omtala i nettavisa til Vestlandsnytt i går har ikkje fått påvist koronavirus. Les meir her.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 4.august kl 15.00

Status:  Ingen nye smittetilfelle i Sande.

 

Det er tatt 490 testar i Sande. Ingen smitte er påvist sidan april.

Det er stadig endringar i smittesituasjonen i Norge. 

Fyl med på kva råd som kjem frå Folkehelseinstituttet og regjeringa. Belgia vart raudt på kartet frå laurdag. Nye land  - som Polen - kan kome med på dette kartet. Kjem du frå ferie - ver ekstra merksam på om du kan ha symptom som gjer at du bør teste deg.

Smittevernoverlegen minner om at vi SKAL vere heime når vi er sjuke, og vi skal då ha minst mogeleg kontakt med andre. Du må heller ikkje nøle med å ta kontakt med legekontoret for testing.

Alle som vil ta test skal ha gjort avtale på førehand - også om oppmøte.

Legekontoret er ope frå 08.00- 15.00 - tlf 70026750 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 28.juli kl 09.30:

Status:  Ingen nye smittetilfelle i Sande.

 

Det er tatt 460 testar i Sande. Dei siste dagane har det vore turistar og folk som har vore på ferie som vil teste seg.

Ingen smitte er påvist sidan april.

Har du gjestar på besøk er det fint om du informerer dei om kvar dei kan ta ein test og korleis dei kontaktar legesenteret dersom dei  har symptom. Testing for Covid-19 er gratis. Det er viktig at ein tek kontakt med legekontoret før ein møter opp for å ta testen.

Det er stadig endringar i smittebildet i Europa - og også i Norge.

Kjem du frå ferie - ver ekstra merksam på om du kan ha symptom som gjer at du bør teste deg.

Minner om at vi ikkje må gløyme dei gode reglane:

 • ver heime om du er sjuk
 • hald avstand - hugs meteren
 • god hoste- og handhygiene

Legekontoret er ope frå 08.00- 15.00 - tlf 70026750 

 

Oppdatering 16.juli kl 09.00:

Status: Sande har vi hittil utført 410 testar for koronasmitte. Ingen har fått påvist smitte sidan påske. 

Minner om at alle må følge dei gode nasjonale reglane om å halde avstand, vere heime når du er sjuk og ha god hoste- og handhygiene. 

Ferierer du i Sande skal du ta kontakt med Sande legesenter på tlf 70026750 eller legevakta 116117 dersom du trur du kan ha blitt smitta.

15.juli kom det nye retningsliner frå regjeringa - desse kan du gjere deg kjend med her.

Det er viktig at du held deg orientert og oppdatert på kva reglar som gjeld dersom du reiser til andre land, eller du reiser til andre område i Norge. Følg alltid oppslag der du ferdast!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16. juni kl 10.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 321  testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Kriseleiinga i Sande har gjennom sommaren møter for å følgje situasjonen lokalt  og nasjonalt. 

Alle bør følgje med på regjeringa.no sine råd og oppdaterte retningsliner i forhold til arrangement  og reiser og dei viktige råda om å 

 • halde avstand 
 • vaske hender 
 • vere heime om du blir sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 12. juni kl 11.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 315  testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Kriseleiinga i Sande har gjennom sommaren faste møte for å følgje situasjonen lokalt  og nasjonalt. 

Alle bør følgje med på regjeringa.no sine råd og oppdaterte retningsliner i forhold til arrangement  og reiser og dei viktige råda om å 

 • halde avstand 
 • vaske hender 
 • vere heime om du blir sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 2. juni kl 15.30

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 310  testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Frå 2.juni er besøksrutinene på Sandetun endra.    Øya er framleis stengt.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 27. mai kl 09.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 281 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Om du lurer på kvifor vg.no  har 6 smitta  i Sande på si liste , kjem det av at person som oppheld seg annan stad i landet -men er folkeregistrert i Sande - har hatt smitte, men er no frisk. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 12.mai kl 22.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 255 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Sandetun omsorgssenter opnar for avtalte besøk frå 11.mai.

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 8.mai kl 14.30

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 238 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Regjeringa har no løyst opp på ein del av tiltaka som vart sett i verk mot korona-viruset. Desse kan du lese meir om her. 

Sandetun omsorgssenter opnar for avtalte besøk frå 11.mai.

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

 

Oppdatering 6.mai kl 11.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 232 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 1.mai kl 22.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 205 testar. Alle testane som vart utførte i går var negative.  Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

Oppdatering 30. april kl 22.30

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 205 testar. Vi ventar svar på 15 testar.

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

Oppdatering 28. april kl 14.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 186 testar. Vi ventar svar på 1 test.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 24. april kl 09.00

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 182 testar. Vi ventar svar på 5 testar.

Helsestasjon opnar for meir normal drift.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

 

Oppdatering 21. april kl 09.30

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 175 testar. Vi ventar svar på 2 testar

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

 

Oppdatering 20. april kl 13.45

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 173 testar. Vi har fått svar på alletestar

Kvamsøy og Sandsøy barnehage opnar måndag 20.april - dei andre dagen etter. 

Sande fysioterapi opnar snart. 

1.-4.trinn i grunnskulen skal starte opp neste veke.

Har du høyrt om Smittestopp-appen? Les meir her, last den ned og ver med på dugnaden!

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

 

Oppdatering 17. april kl 9.20

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 169 testar. Vi ventar svar på 3 testar

Kvamsøy og Sandsøy barnehage opnar måndag 20.april - dei andre dagen etter. 

Skuletilbodet for 1.-4.trinn blir planlagt opna frå veke 18. Meir informasjon om dette kjem seinare. 

Har du høyrt om Smittestopp-appen? Les meir her, last den ned og ver med på dugnaden!

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 15. april kl 9.45

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 161 testar. Vi har fått svar på alle.

Om du er sett i karantene grunna prøvetaking er rutinene at du skal vere i denne karantena i 14 dagar . Les meir på Folkehelseinstituttet sine sider.

Det er planlagt opning av barnehagar frå 20 april og grunnskule 1.-4.trinn samt SFO frå 27.april. Sande kommune er i gang med planlegging av opning.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering 13.april kl 18.15 

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte i Sande - 3 er friske igjen.

I dag har ein ny person fått påvist smitte. Nærkontakter er tatt prøve av, og desse er no i karantene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Oppdatering 12.april kl 10.30.

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Sande i dag.

 

 

Oppdatering 10.april kl 11.00.

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Sande i dag.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 8.april kl 12.30

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus. 3 av dei smitta er friske igjen. Ingen nye smitta i dag.

Totalt er det tatt 143 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 15 testar.

Kva skjer vidare?

Dette vert gjort i samsvar med nasjonal rettleiar for smittevern for desse tilboda. Denne vil ligge klar frå nasjonalt hald rett over påske. Meir informasjon om dette vil kome når vi nærmar oss opning.

 • Det er gjort nytt vedtak om at AMBU ikkje skal ha passasjertrafikk. Vedtaket gjeld til og med 13.april.

Minner elles om opningstider for legesenter og legevakt  i påska.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 7.april kl 09.20

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

3 av dei smitta er friske igjen. Ingen nye smitta i dag.

Totalt er det tatt 128 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 18 testar.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering 3.april kl 14.00

Status: 4 personar har fått påvist smitte - 3 er friske igjen.

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

3 av dei smitta er friske igjen. Ingen nye smitta i dag.

Totalt er det tatt 103 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 9 testar.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 1.april kl 18.00

Status: 4 personar  er smitta

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

Ingen nye smitta i dag.

Det er tatt 90 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på  21 testar.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 31.mars kl 08.30

Status: 4 personar  er smitta

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

Det er tatt 76 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 6 testar.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Oppdatering 30.mars kl 14.15

Status: 4 personar er smitta

Ny person med smitte i Sande er påvist no i dag. Personen er innlagt på sjukehus og smittesporingsarbeid pågår.

Minner om at vi alle fyl dei gode nasjonale råda: til dømes

 • Vask hender - ha god hostehygiene
 • 1 m avstand ute  - 2 m avstand inne
 • Grupper på max 5

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Oppdatering 30.mars kl 11.30

Status: 3 personar er smitta 

Vi har ikkje fått stadfesta nye smitta dei siste dagane. Det kan sjølvsagt vere mørketal – altså nokon som har fått viruset og ikkje er testa.

70 testar er tatt – vi ventar på svar på 5 .

Sandssokningane fyl nasjonale retningsliner og flinke til å halde seg heime. Butikkane melder at det er færre handlar og at folk handlar meir når dei først er på butikk. Ved varebestilling kan du spørje om butikken har Vipps.

Sande legesenter har god kapasitet – og gir ordinær helsehjelp til alle som treng det.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 27.mars kl 19.15

AMBU er framleis innstilt for ordinær  passasjertrafikk.

I samband med fare for spredning av Covid-19 har kommunedirektøren fatta følgjande vedtak:

Samfunnsbåten AMBU skal  innstille ordinær rutetransport med verknad fram til og med fredag 03.04.20

Vedtaket er gjort etter lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1 .

 

Ikkje  forlenging av vedtak - avgrensing av innreise til Sande kommune.

Det lokale vedtaket etter smittevernlova om avgrensing av innreise til Sande kommune gjeld til midnatt 27.03.20 .

Frå 28.03.20 er det dei nasjonale reglane om karantene som gjeld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering 27.mars kl 08.20

Status: 3 personar er smitta  

- 1 person smitta i Norge og 2 personar smitta i utlandet. Den andre personen i reisefølgjet frå utlandet (sjå oppdatering i går)  testa positivt og begge er sjølvsagt i isolasjon.

Totalt er 70 personar testa. Det går normalt nokre dagar frå prøva blir sendt inn til svaret ligg føre. Vi ventar svar på 5 prøver.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 26.mars kl 08.15

Status: 2 personar er smitta

Sande kommune har i dag fått melding om at ein ny person har fått påvist smitte av korona-virus. Det er her snakk om eit par som har kome heim frå utlandet, og vi ventar svar på prøva til den andre. Familien har vore i karantene sidan heimkomsten, og det er slik ikkje fare for smittespreiing.

Totalt er 65 personar testa. Det går normalt nokre dagar frå prøva blir sendt inn til svaret ligg føre. Vi ventar svar på 7 prøver.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 25.mars kl 12.15

Status: 1 person smitta

Framleis er det berre ein person som har fått påvist smitte av korona-virus. Totalt er 60 personar testa no. Det går normalt nokre dagar frå prøva blir sendt inn til svaret ligg føre. Vi ventar svar på 14 prøver.

Dei nasjonale vedtak om restriksjonar vart i går vidareført. Sande kommune rettar seg etter desse.

I tillegg gjeld  Sande kommune sine vedtak etter smittevern lova om Vedtak 16.mars AMBU - innstilling av passasjertrafikk og Vedtak 23.mars om karantene (til og med 27.mars).  Dette vedtaket er i  tråd med Fylkesmannen sine tilråding.

Vi bed elles om at du tek deg tid til å lese og  fylgje desse råda frå Folkehelseinstituttet.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 24.mars kl 11.50

Ein person er smitta

Sande kommune har fått påvist koronasmitte for ein innbyggjar i dag.

Det er utført smittesporings--arbeid i samsvar med Folkehelseinstituttet sine reglar. Personen har vore i karantene sidan prøva vart teken og sit no i isolasjon.

Sande kommune tek situasjonen på høgaste alvor og bed om at alle følgjer nasjonale  og kommunale tilrådingar og vedtak.

 

Planlegg handleturen!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering måndag 23.mars kl 12.30:

Framleis ingen påvist smitte i Sande kommune.

Forlenging av vedtak - avgrensing av innreise til Sande kommune

Sande kommune – vedtak etter lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1.

I samband med spredning av Covid-19 har kommunedirektøren i hht smittevernlova fatta følgande vedtak:

 1. Alle som kjem til Sande kommune etter reise i områda angitt i pkt 2 i Norge vert ilagt heimekarantene i 14 dager.
 2. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland

Følgande unntak gjeld:

 1. Personar og transport som er naudsynte for å sikre forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar (jmfr DSB sin liste over samfunnskritiske funksjonar) er unnateke krav om karantene.
 2. Førar og naudsynt personell for vare- og passasjertransport er unnateke krav om karantene.
 3. Transittopphald på flyplass i område nemnt i punkt 2 vert ikkje rekna som opphald i området.
 4. Opphald på plattform/sokkel med påfølgande heimreise vert ikkje rekna som opphald i område nemnt i punkt 2.

Vedtaket gjeld for peridoen 24.03.2020 – 27.03.2020.

 

Lurer du på om du er smitta?  Sjølvrapportering av symptom.

Folkehelseinstituttet har i dag saman med Norsk Helsenett publisert løsyninga Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legg  til rette for sjølvrapportering av symptom frå alle innbyggarar. Dette er eitt av fleire tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Kartlegginga skal brukast av deg som har symptom som kan skuldast koronavirus.

Du får ikkje noko svar på om du kan ha smitte – dette er berre ei kartlegging.

Du må logge deg inn som brukar av løysinga for å melde frå om du har symptomer.

 

Sande legesenter har ordinær opningstid og drift, avtalte timar går som normalt.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering fredag 20.mars kl 10.00

Framleis ingen påvist smitte i Sande kommune.

Vi vil vere føre var og  registrere om det er innbyggjarar i Sande som kan melde seg til teneste om det skulle vere behov.

Les meir i lenkene under:

Vil du hjelpe til ? 

Vi treng deg i helse og omsorgstenestene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering torsdag 19.mars, kl 14.00:

Framleis ingen påvist smitte i Sande kommune.

Er du eller dine i risikogruppa? 

Kriseleiinga i Sande har ei sterk oppmoding til deg og dine som er i risikogruppa for å bli smitta av korona-viruset.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering onsdag 18.mars, kl 10.30:

Melding til utlending på ferie eller korttidsopphald/ arbeid i Norge

 

Helsedirektoratet vil  idag sende ut følgjande SMS -melding til utlendingar på ferie eller på korttidsarbeid i Norge.

Corona: Utlendinger som er i karantene og som IKKE er syke kan forlate Norge.

Corona: Syke i karantene må kontakte kommunelegen eller legevakt 116117

Corona: Utlendinger som ikke er smittet kan forlate Norge.

Regler om dette kan finnes på følgende nettside: Helsenorge.no

 

Kjenner du nokon som er i denne gruppa, kan du sjekke om dei har fått meldinga og vere venleg å gi dei melding om kva reglar som gjeld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstruande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015 er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Coronavirus: information in other languages 

 

 

Oppdatering tysdag 17.mars, kl 10.45:

Framleis ingen påvist smitte i Sande.

Helsestasjonen flytta til rådhuset – NAV sine lokaler

Frå onsdag 18.mars finn du helsestasjonen i Sande  på rådhuset.  Det er framleis berre avtalte timar som blir gjennomført. Helsestasjon kan nåast på telefon og sms -  95780720 - vekedagar mellom 09 og 15.

Avlys timen din dersom du ikkje er frisk!

 

Er du i risikogruppa for korona?

Kommuneoverlege Asta Sileikiene presiserer at personar i risikogrupper - skal vere særleg forsiktig  for å unngå å bli smitta. Følg råda for risikogrupper som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

 

 

Oppdatering tysdag 17.mars, kl 09.45:

Avgrensing av innreise til Sande kommune

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Sande kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

Dette betyr i praksis at:

 1. Alle som kjem til Sande kommune etter reise i områda angitt i pkt. 3 får heimekarantene i 14 dagar.
 2. Personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden følger myndigheitenes anbefaling om å  forandre heimekarantene til isolasjon.
 3. Vedtaket gjeld for følgjande område: Fylka Oslo, Viken, Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Førar og personell av vare- og passasjertransport er unntatt frå karantenekrava i vedtaket, men nasjonale føringar for karantene og isolasjon ved sjukdom gjeld. Dette gjeld også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagt opphaldsstad, men bør under reisa så langt det lar seg gjere, halde avstand til andre.

Reisande med symptom skal gå i isolering  med ein gong og kan ikkje bruke offentleg transport.

Sande kommune - vedtak om lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1 (PDF, 404 kB).

Det kan gjerast unntak for nøkkelpersonell som har samfunnskritiske oppgåver etter DSB sin definisjon.

Vedtaket har verknad frå 17. mars , kl 12.00 og inntil nytt vedtak er fatta.

 

 

Oppdatering måndag 16.mars, kl 16.10:

AMBU er innstilt for ordinær  passasjertrafikk frå 16.mars kl 17.00

I samband med spredning av Covid-19 har kommunedirektøren fatta følgande vedtak:

Samfunnsbåten AMBU skal innstille ordinær rutetransport med verknad frå måndag 16.03.2020 kl 17:00

Vedtaket er gjort etter lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1 .

 

Karantene eller isolasjon?

Kriseleiinga presiserer at reglane for karantene og isolasjon må følgjast.

Ver føre var- vis varsemd!

 

 

Oppdatering måndag 16.mars, kl 13.30:

Skal du på butikken? 

Butikkane har fått vedtak om smitteverntiltak i medhald av Smittevernlova § 4.1 b og e

 • Butikkane skal gjere ei vurdering på kor mange som kan vere inne i lokalet samtidig og ha kontroll på at det heile tida er færre i butikken enn det maksimalt kan vere . Det skal vere minst ein meter mellom kundane.
 • Alle kontaktpunkt – dørhandtak, betalingsterminalar ol. skal haldast mest mogeleg reine med hyppig vask 
 • Kundane må oppmodast via informasjonsplaktar til berre å ta på dei varene dei sjølve skal kjøpe.

Butikkane gjer elles sine eigne smittevern-vurderingar lokalt i butikklokala og vi bed om at alle rettar seg etter dette.

 

Legetimebestilling – eller avbestilling?

Du kan avbestille timar som ikkje hastar.

Du skal alltid ha gjort timeavtale før du møter opp. Ein del konsultasjonar kan gjerast over telefon eller video. Dersom du skal møte opp får du beskjed om når og kvar du skal møte.

Ring

 • 70026750 for timeavtale i opningstida 8-15
 • 116 117 for legevakt utanom opningtid

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen dersom du har spørsmål om korona-viruset: 815 55 015.

Vi vil unngå at det sit fleire personar på venteromet. Møt difor opp presis og forlat lokala så snart som mogeleg etter at du er ferdig hos legen.

Legane kan få ulike oppgåver i tida framover. Det kan difor vere at du ikkje blir møtt av fastlegen din, men av ein av dei andre legane.

Testing for korona-virus skal alltid avtalast, og du vil få nærmare beskjed om når og kvar du skal møte, og korleis du skal forhalde deg. Ved Sande legesenter vil testing gå føre seg i bil utanfor legesenteret.

Vi oppmodar om at alle held seg orientert om korleis legesenteret organiserer arbeidet sitt her på denne sida. 

 

Corona- information in foreign languages

Del med vener, familie og andre som ikkje har norsk som morsmål.

Share with friends, family and others that doesn't have Norwegian as mother tounge.

 

 

 

 

 

Oppdatering laurdag 14.mars, kl 12.00:

Framleis ingen påvist smitte i Sande.

Gode nyheiter: Alle prøver som er tatt i Sande er negative. Dette opplyser kommuneoverlege  Asta Sileikiene. 

Minner om karantenereglar med meir 

Sande kommune oppmodar alle innbyggarar om å ha minst mogeleg kontakt med andre og slik vise varsemd og omtanke for kvarandre og dei mest sårbare gruppene. Ver føre var- vis varsemd!

 

 

Oppdatering fredag 13.mars, kl 15.00:

Presisering av tiltak som regjeringa kom med 12.mars og som no gjeld i Sande kommune:

Barnehage- og skulefritidstilbod 

for barn av tilsette med samfunnskritiske funksjonar blir frå måndag 16.mars gitt på Larsnes skule og på Hauemarkja barnehage. Dette gjeld for tilsette både i offentleg og privat sektor med kritiske samfunnsfunksjonar.

I utgangspunktet blir tilbodet gitt der einsleg forsørgjar eller begge foreldre er engasjert i samfunnskritiske funksjonar. Vi er framleis opptekne av å begrense større ansamlingar av folk på eit lite område.

 

Kritiske samfunnsfunksjoner er, ifølge Beredskapsutvalget:

Styring og kriseledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjeneste,  IKT-sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte tjenester

Dei som har slikt behov, må melde dette til Øystein Johansen, oppvekst- og kultursjef tlf  99291522

Streng regel for helsepersonell

Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling får ikkje reise utanlands. Dette gjeld både tenestereiser og private reiser. Dei vil få kostnadene kompensert. Gjeld førebels ut april. Tilsette må på førehand ta kontakt med leiar.

Vil du hjelpe ?

Sande kommune vil gjerne ha kontakt med alle som kan tenke seg å vere ein ressurs i forhold til behov som kan dukke opp framover i tid i denne situasjonen. Dette gjeld både frivilleg dugnadsarbeid og lønna arbeid. Vi bed difor om at desse tek kontakt for registrering på 70026700 eller på  postmottak@sande-mr.kommune.no

 • ledig helsepersonell, unge og eldre - med og utan utdanning
 • frivillege lag og organisasjonar som kan utføre ulike tenester
 • frivillege enkeltpersonar som vil vere med på samfunnsdugnad.

Samferdsel

Skuleskyss er innstilt, du må sjekke med Fram www.frammr.no om bussen går den ruta du hadde tenkt å bruke.

 

 

Oppdatering fredag 13.mars, kl 10.00:

Rådhuset i Sande er stengt for publikum / Helsestasjonen er stengt for drop-in.

Frå i dag er rådhuset stengt for publikum  Du kan ta kontakt på telefon 70026700 om du vil snakke med oss.

Helsestasjon: Vekedagar kl 09-15 er vi tilgjengeleg på telefon og mail. Vi er også fysisk tilstade nokon dagar, men vil at alle avtaler skal være avtalt og ikkje drop in..Dersom du har ein avtale med oss og ikkje har høyrt noko, går den som planlagt.

 

Nattlegevakt i Myrvåg

Legen ved felles nattlegevakt i Volda, vil fra og med 12.mars d.å. være stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet 22-08.

"Dette  vert gjort med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda. Ordningen gjelder inntil videre.

Legevaktsentralen vil fortsatt bli betjent av sykepleierne ved akuttmottaket i Volda. Det jobbes med å knytte annet hjelpepersonell til nattlegevaktlegen."

Meldinga kjem frå Jørn Kippersund -Nattlegevaktlege

 

Klar melding frå Sande legekontor om korleis du skal ta kontakt:

 • Gå ikkje inn i legekontoret dersom du har plager med forkjølelse eller andre symptomer frå luftveiene. Då må du ta kontakt med oss på telefon 70026750
 • Når du kjem inn skal du halde avstand til andre pasientar. 
 • Det er viktig med god handhygiene.
 • Det er lagt ut sprit som du kan bruke for å desinfisere deg. Ver venleg å vaske hendene nøye med såpe og vatn i 20 sekunder etter alle dobesøk. Bruk papir rundt håndtaket når du åpner toalettdøra på vei ut og kast det i søppeldunken. 
 • Ver nøye med hygiene om du nys eller hoster. Du skal helst hoste i et papir som du kastar i søppelet etterpå.
 • Dersom du har høve til å få hjelp over e-konsultasjon eller video er dette å føretrekke framfor å møte opp fysisk. Dette kan du avtale med legen din. Er du usikker på kva du skal velge,  kan du ringe oss.
 • Skal du bestille ny resept, kan du sende oss ei melding på www.helserespons.no og søke opp Sande legesenter - Her finn du eit val om resept, legetemaet eller annan henvendelse. 

Takk for at du tek omsyn  og hjelper oss med å halde legekontoret trygt for alle pasientar som treng oss.  

Kommuneoverlege Asta Sileikiene

 

 

Oppdatering torsdag 12.mars, kl 16.00:

Framleis ingen påvist smitte i Sande.

Dei to første prøvene som vart tatt, er negative. 

Sande viser til nasjonale retningsliner frå regjeringa i dag, og vil gjere det vi kan for at Sande-samfunnet framleis skal vere ein god plass å vere. No må alle  ta del i samfunnsdugnaden.

Sande si kriseleiing arbeider kontinuerleg for å begrense evt smitte.

 

 

Oppdatering torsdag 12.mars, kl 11.30:

Skular og barnehagar i Sande stengt frå 13.mars - Arrangement skal avlysast.

Sande kommune si kriseleiing har saman med kommuneoverlegen i dag 12.mars vedteke å stenge skular og barnehagar frå 13.mars - og 2 veker framover -  med heimel i smittevernlova § 4- 1.

Med heimel i same lovparagraf skal alle arrangement i same tidsrom i Sande kommune avlysast.

Gymsalar i kommunen er stengt for all aktivitet. 

Mange lag og organisasjonar har allereie avlyst sine arrangement og forstått at det er viktig at vi gjer slike førebyggande smittetiltak for at Sande-samfunnet ikkje skal bli så hardt ramma.

Vi forstår at dette skaper utfordringar for alle innbyggarane våre, men vi håper at alle forstår behovet for tiltaka.

Status i dag, 12.mars: 5 prøver er tatt, og vi avventar svar på desse.

 

Oppdatering onsdag 11. mars

Sandetun omsorgsenter stengt for besøkande

I samband med situasjonen rundt korona-viruset vil Sandetun omsorgssenter vere stengt for besøkande frå 11.03.20. Om du vil ha kontakt med nokon på omsorgssenteret kan du nytte desse telefonane:

Telefonlister Sandetun omsorgsenter
Område Telefon
Vakttelefon heimeteneste 99091919
Omsorgsenteret, dagtid 70026740
Solsida 70026610
Tingstova 70026606

 

Oppdaterte reglar for tilsette i Sande kommune frå 11.03.2020

Sande kommune har sett krisestab og innfører følgjande reglar for å redusere smitterisikoen og oppretthalde beredskapen i kommunen.

Sande kommune er ei lita og sårbar kommune, der eit større utbrot av koronasmitte vil kunne få store konsekvensar, for både tilsette og brukarar. Kommunen har no testa 5  personar for smitte. Desse sit i heimekarantene og ventar på svar på prøven. Ingen har så langt fått påvist koronasmitte.

For å forhindre at tilsette blir smitta og spreiar smitte, har kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlege og kriseleiinga kome til at Sande kommune set i verk  følgjande tiltak:

 • Alle jobbrelaterte kurs og reiser vert avlyste.
 • Møteverksemd i regi av kommunen med meir enn 15 deltakarar vert avlyst.
 • Alle møte som kan gjennomførast på Skype / video /telefon skal gjennomførast slik.
 • Alle turar i barnehage og grunnskule vert avlyste.
 • Barnehagar og skular skal driftast som normalt.
 • Sandetun omsorgssenter er stengt for besøkande.
 • Tilsette vert oppmoda om å ikkje reise til utlandet.
 • Alle tilsette som har vore i utlandet, vert pålagde 14 dagar karantene frå heimkomstdato. Dette gjeld også for barn i barnehage og grunnskule.
 • Tilsette vert oppmoda om ikkje å delta på kultur- og idrettsarrangement.

 

 Reglane gjeld frå onsdag 11.mars og har ikkje tilbakeverkande kraft.

Grunnen til at Sande kommune går ut over FHI sine tilrådingar er at ein ønskjer å avgrense smitte til kritisk personell og særskilt utsette grupper, samt sikre beredskapen.

Tiltaka gjeld til anna melding blir gitt.

 

 

 

Oppdatering tysdag 10.mars:

Sande kommune er ei lita og sårbar kommune, der eit større utbrot av koronasmitte vil kunne få store konsekvensar, for både tilsette og brukarar. Sjukdommen har kome nærare. Kommunen har fått vår første person som har blitt testa for smitte, og som no sit i heimekarantene i påvente av analyse.

For å hindre at tilsette blir smitta og evt spreiar smitte, har kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlege og beredskapsrådet sett i verk følgjande tiltak:

 • Frå 11/3 avlysast alle jobbrelaterte kurs og reiser.
 • Frå 11/3 avlysast alle skuleturar i grunnskulen.
 • Frå 11/3 avlysast all aktivitet på Øya (aktivitetssenter).
 • Tilsette som i dag er på reise påleggast ei karantene på 3 dagar før ein kjem attende på arbeid. Oppmøte igjen på jobb må først avklarast med næraste leiar.
 • Ut over dette går Sande kommune ut med generell anbefaling til innbyggarane om å redusere sin reiseaktivitet så mykje som mulig.

Føremålet med tiltaka er å utsette/ drøye ei smittespreiing i håp om å unngå ein samla stor smittetopp. Tiltaka gjeld til anna beskjed blir gitt.

 

Oppdatering onsdag 4. mars:

Informasjon til besøkande på Sandetun omsorgssenter

Sjukeheimar og andre institusjonar må beskyttast mot smitte, fordi bebuarane her er ekstra utsett for alvorleg sjukdom. Vi ber difor alle besøkande om å vurdere nøye om dei kan være ein smitterisiko for bebuarane.

Vask hendene

Det ein kan gjere for å begrense smitte, er å følgje ordinære smittevernrutiner som god handvask og hostehygiene. Vi ber difor om at alle besøkande vaskar og/eller spriter hendene når dei kjem på besøk. Spritflasker finn du ved alle inngongar. 

Er du småsjuk?

Gjer ei vurdering om du MÅ på besøk på ved omsorgssenteret dersom du føler deg småsjuk. Er du ikkje heilt frisk utgjer du ein auka smitterisiko for bebuarane. Ver i so fall svært nøye med smitteverntiltaka nemt ovanfor.

Har du vore ute og reist?

Har du vore ute og reist? Sjekk på Folkehelseinstituttet sine heimesider www.fhi.no om området du har vore i kan vere eit område med vedvarande spreiing av koronavirus. I so fall skal du vere ekstra oppmerksom på symtom som hoste, feber og trøttheit i 14 dagar etter at du er komen heim. Dersom du får symptom skal du halde deg heime og ta kontakt med lege.

Dersom du har vore i eit område med vedvarande spreiing, men ikkje har symptom på sjukdom, bør du uansett i 14 dagar etter at du er komen heim, vere ekstra forsiktig med å oppsøke personar som kan vere i risikogruppa, som bebuarar på sjukeheimar og institusjonar.

Dersom du er usikker, eller har spørsmål rundt dette, sjå Folkehelseinstituttet sine nettsider for oppdatert informasjon, eller ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Oppdatering tysdag 3. mars:

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har derfor laga ein informasjonsfilm som de finn på YouTube. 

Her finn du filmen 

 

2.mars:

Det er naturleg nok litt uro rundt det ein no høyrer om det såkalla Korona-viruset. Det er ikkje registrert noko tilfelle i vår kommune eller i nabokommunar- eller Møre og Romsdal  fylke.

Pandemiplan- smittevernplan

Sande kommune har ein oppdatert pandemiplan som blir sett iverk dersom det vert behov for dette. Beredskapen i kommunen er oppdatert på utvikling i fylket  og i Norge.   

God handhygiene er det viktige rådet som gjeld alle. 

Klikk for stort bilete 

Helsepersonell

I tillegg har Folkehelseinstituttet kome med følgjande pålegg til helsepersonell og andre som har nærkontakt med pasientar

Helsepersonell som har vore i eit område med utbreidd smitte av covid-19 ( Korona-viruset)  skal som hovedregel vere heime frå jobb i 14 dager etter heimkomst, og elles følge råda som blir gitt.

Mistanke

Om personar har vore i dei område som har hatt utbrot av dette viruset dei siste to vekene skal  desse ta kontakt med sin arbeidsgivar for å informere om dette. Skulle du ha mistanke om at du er smitta skal du ringe legekontoret på 70026750 på dagtid eller legevakta 116 117 .Her gjer du avtale med helsepersonell om og korleis ei evt prøve skal takast. Du skal som det er sagt  i media IKKJE møte opp på legekontor for å få meir informasjon eller be om prøvetaking. 

Når det gjeld dei andre familiemedlemmane  viser vi til råd ved karantene frå folkehelseintituttet. 

Her kan du lese meir om Koronaviruset 

Her kan du laste ned

Plakat til reisande på norsk, engelsk og kinesisk

Informasjonsark retta mot dei som i jobben kjem i kontakt med turistar og folk som kjem til landet

Generell smittevernplakat om vanar som førebygg smitte, som kan nyttast i skular, barnehagar med meir.

Kontakt

Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg