Koronavirus

  

Oppdatering 19.10 kl 23.00 

Nye smittetilfelle

Kommuneoverlegen melder om to nye smittetilfelle etter PCR test og to nye smittetilfelle etter hurtigtest blant elevar ved Gursken oppvekstsenter tysdag kveld. Nære elevar som kan vere eksponert for smitte har fått tilbod om hurtigtest onsdag før skulestart.

Det blir normal skulegang ved Gursken oppvekstsenter onsdag.

Men husk:

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering  15.10 kl 15.50

Smitte-tala går framleis ned

Denne veka har kommunelegen fått stadfesta-  med PCR-test  -6 tilfelle av Covid-19 sidan måndag ettermiddag.  Av dei som tidlegare er meldt smitta, er no dei fleste friskmelde og ingen er alvorleg sjuke.

Med god innsats frå alle partar har ein rimeleg god kontroll på utbrotet som starta for 3 veker sidan.

Kommuneoverlegen minner likevel om at

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 11.10 kl 18.45

Smitte-tala går ned

Sande kommune vel å kome med ei oppdatering etter helga.

Sidan laurdag er det stadfesta tre nye Covid-smitta personar, stadfestar kommuneoverlege Asta.

Smittetala i dette utbrotet er på veg ned, og ingen er alvorleg sjuke. Mange er på plass på jobb igjen.

Bedriftene har jobba veldig godt med testing og smittevern og har gjort ein kjempeinnsats.

 

Mange av dei smitta i dette utbrotet hadde ikkje vaksinert seg så kommuneoverlege Asta Sileikiene minner på nytt om kor viktig det er med vaksine. Kommunen har vaksine tilgjengeleg og det er berre å bestille time på 70026750.

Om du er vaksinert er det mindre sannsynleg at du blir veldig sjuk- nokre har ikkje symptom i det heile. Tenk på at du med vaksine vernar ikkje berre deg sjølv, men også dei sårbare gruppene.

 

Når skal eg teste meg?

Om du har symptom skal du teste deg.

Uvaksinerte husstandsmedlemmar til ein koronasjuk skal teste seg. Så illustrasjon nedanfor. 

Er du husstandmedlem og har fått 1. dose vaksine for minst 3 veker sidan- test deg -gjerne straks. Sjå illustrasjon nedanfor.

Er du fullvaksinert treng du ikkje teste deg.

Er du nærkontakt til ein  som er smitta og får SYMPTOM- test deg med ein gong. Følg med på eiga helse i 10 dagar – sjå meir i illustrasjonen under her.

Sande legesenter testar deg  om du er i ein slik situasjon.

 

Hurtigtestar er tilgjengeleg i varehandelen no – og om du vil kan du kjøpe desse for å kunne teste deg dersom du er usikker.

Kva gjer du når du blir sjuk ?

Hausten er komen og det er vanleg å få litt luftvegsymptom.

Flytskjemaet frå FHI er ein fin illustrasjon som kan vere til god hjelp både på arbeidsplassen og heime.

Flytskjema Ny oppdatering vil kome  mot slutten av veka

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 09.10 kl 21.00

5 personar smitta i dag

5 nye smittetilfeller er stadfesta etter PCR-test fredag.
Kommuneoverlegen har fått stadfesta 3 nye smittetilfeller dag -  arbeidarar på Myklebust verft -  etter PCR- test i går. Alle er i isolasjon.

Ein elev ved Gursken oppvekstsenter er stadfesta smitta etter PCR-test i går. Smittekjelda er utbrot ved Myklebust verft.. Nærkontakter har fått tilbod om testing i dag.

Ein person er stadfesta smitta i Sande etter PCR-test i går. Vedkomande er sett i isolasjon og smittekjelda her er importsmitte frå utlandet.

Smittesporing er fullført. Mange er testa på legesenteret i dag og mange har fått med seg sjølvtestar for vidare overvåking i heimen dei komande dagane.

Kommuneoverlegen oppmodar alle om å teste seg ved symptom og vere ekstra varsom ute i samfunnet.

Det betyr at vi må 

 • vaske hender
 • vere heime om du er sjuk
 • test deg ved symptom

Følg flytskjemaet  om du er sjuk - det finn du  her.  (PDF, 105 kB)

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 08.10 kl 17.00

Mange smitta denne veka

Totalt 78 personar er smitta i samband med utbrotet ved Myklebust verft.

2 av dei smitta er ikkje tilsette ved verftet, men har tilknytning dit. Samtlege smitta sit i isolasjon.
Kommuneoverlegen opplyser at tala på nye smitta pr dag ved verftet går ned.

Myklebust verft  har teke situasjonen på største alvor og innført strengare reglar på arbeidsplassen enn det retningslinene seier. Kvar tilsett vert testa kvar dag med hurtigtest for evt å avdekke smitte. Kommuneleiinga og kommuneoverlegen fyl situasjonen tett - og vurderer fortløpande det som skjer.

Dette dei nasjonale føringane som gjeld.

Sjølvsagt vil vi at alle er merksame og gjer gode vurderingar på korleis ein opptrer i Sandesamfunnet i denne situasjonen.

Det blir heile tida  gjort risikovurderingar på pleie og omsorgssektoren i forhold til å gi trygg og god pleie til dei som treng det. Såleis også i denne situasjonen. Omsorgssenteret er ope for alle, men vil ha besøk berre om du er heilt frisk.

Om det er nokon som ikkje er vaksinerte, kan ein framleis få vaksine ved å kontakte Sande legesenter - tlf 70026750 – for å bestille time.

Følg elles dei generelle råda om :

 • vaske hender
 • vere heime om du er sjuk
 • test deg ved symptom

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 05.10 kl 10.00

Framleis smittesituasjon

Kommuneoverlegen melder i dag at vi framleis har smitte i Sandesamfunnet og at utbrotet forrige veke ikkje er over. Vi har fått nye smitta  i helga og vi forventar nye positive tilfelle utover veka. Dette er  basert på at at at fleire har fått positiv hurtigtest før dei kjem til PCR-testing.

Saman med bedrifter som er involverte utfører  Sande legesenter eit omfattande testarbeid for å få kontroll på situasjonen. Det er også nokre tilfelle av smitte elles i samfunnet - utanom bedriftene.

Kommuneoverlegen minner difor om at vi framleis må ha fokus på generelle smittevernsreglar:

 • Teste deg ved symptom
 • Vere heime når du er sjuk
 • Hand- og hostehygiene er viktig

Her er illustrasjon som kan hjelpe deg å forstå kva du må gjere om du ikkje føler deg i form.Flytskjema 

 

Tenk smittevern – vis omsyn og ver med på å hindre at smitten kjem ut av kontroll!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering fredag 01.10.  kl 13.00 

Mange smitta

Kommuneoverlegen melder om at tilsaman 25  personar - inkludert tidlegare melde den siste veka - er stadfesta smitta  etter PCR- test i  samband med eit utbrot ved ei bedrift og underleverandørar til denne bedrifta i Sande. Smittekjelda er dei tidlegare melde tilfella denne veka. Omfattande testing held fram. I gruppa med smitta er det både vaksinerte og uvaksinerte - dei fleste har lite symptom. Ingen er alvorleg sjuke.

Kommuneoverlegen har tett samarbeid med dei som er involverte i situasjonen og ein har kontroll over situasjonen så langt. Ingen lokal føreskrift er innført.

Det er no innført nye retningsliner for korleis du skal opptre dersom du kjenner på symptom og skal teste deg - les meir her.

 

Følg elles dei generelle råda om :

 • vaske hender
 • vere heime om du er sjuk
 • test deg ved symptom

Sande kommune vil elles legge ut informasjon om situasjonen ein gong pr veke  no framover.

Det gjer vi med bakgrunn i at vi også i vår kommune har ein høg % vaksinerte i befolkninga og at vi såleis ikkje vil bli så sjuke av evt smitte.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 29.09. kl 16.00 

4 personar smitta 

4 nye personar er smitta etter PCR test, stadfestar kommuneoverlegen. I tillegg har 5 testa positivt etter hurtigtest i dag. Dei smitta er satt i isolasjon og omfattande testing er sett i gong.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 26.09. kl 21.00

6 personar smitta

Kommuneoverlegen melder i kveld om seks smittetilfeller etter det positive tilfellet vi meldte om fredag.  Ingen nye personar vert sett i karantene i samband med dette.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 24.09. kl 15.00 

Ein person smitta

Kommuneoverlegen har fått melding om at ein person er stadfesta smitta etter å ha tatt PCR-test. Vedkomande er fullvaksinert. I samband med dette er det tatt mange testar i dag. Svar på testane er venta i løpet av helga.

Totalt denne veka er 84 testa.

Frå i morgon laurdag har regjeringa bestemt at vi skal gå over til ein normal kvardag med auka beredskap. Dette kan du lese meir om her.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.09. kl 11.00 

Ingen ny smitte

83 PCR-testar vart tatt førre veke og ingen smitte er oppdaga. Det er vi glade for.  Det har vore utført eit stort arbeid med vaksinering i kommunen og truleg er det difor vi ikkje har utbrot.

Her finn du oversikt på vaksinasjonstala i Sande.

Minner likevel om dei generelle smittevernsreglane - hald avstand, hald hendene reine og bli heime dersom du er sjuk. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 09.09. kl 08.15 

Ein ny person smitta

Kommuneoverlegen fekk seint i går kveld melding om eit nytt smittetilfelle etter PCR-test. Vedkomande er vaksinert med to doser, men har likevel blitt smitta. Smittekjelda er den same som dei 3 siste tilfella i Sande. Vedkomande har, etter pålegg frå kommuneoverlegen, vore i karantene og der er ingen nye nærkontakter.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 07.09.21 kl 08.45

Ingen nye smitta

Dei siste dagane har vi ikkje fått melding om ny smitte i Sande. 90 personar testa seg i førre veke. Det er flott at vi fyl regelen om å teste ved symptom eller når vi blir pålagt å teste oss.

Vaksineringa held fram denne veka med vaksinering av den yngste aldersgruppa i tillegg til vaksinering av dei som skal ha dose to.

Ta kontakt med Sande legesenter –tlf 70026750 – for bestilling av vaksinering.

Og så minner vi på nytt om smittevernsreglane som er så viktige: hald avstand, vask hender og ver heime om du er sjuk.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 03.09. kl 21.15

3 personar smitta

Kommuneoverlegen melder om 3 positive koronaprøver etter PCR- test i går. Alle er nærkontakter av koronapositiv forrige torsdag. Dei tre som er smitta er alle vaksinert og har milde symptom.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 02.09. kl 13.50

Ingen nye smitta

I distriktet rundt er det oppdaga ein del smitte, men førebels har vi gått fri i vår kommune. 114 testar vart tatt forrige veke. Det betyr at vi held oppe fokuset. 

Ved symptom oppmodar vi om at du kjem og testar deg, er meldinga frå kommuneoverlege Asta Sileikieine. - Det er slik vi kan avdekke og stoppe utbrot.

Asta Sileikiene oppmodar også veldig klart om at dei som ikkje har vaksinert seg, bør gjere det. Vi har klar Pfizervaksine til deg. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 28.08.  kl 21.45

Ingen nye smitta

Alle testane som vart tatt fredag - som følge av den positive prøven torsdag -  er negative i følge kommuneoverlegen. Ingen ny smitte i Sande.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 26.08.kl 22.00

Ein person smitta i Sande

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om at ein person i Sande er stadfesta smitta. Smittekjelda er ukjend.  Til no er det definert seks nærkontakter,  men dette talet kan auke utover kvelden når smittesporing er fullført.

Testing av nærkontakter blir utført i morgon. Tilsaman 36 personar  har fått melding om å kome til testing i morgon i samband med denne situasjonen.

Det er framleis behov for å minne om dei generelle smittevernsreglane :

 • vaske hender
 • halde avstand
 • vere heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering  20.08 kl 16.45

16- og 17 åringar får vaksine

Sande legesenter ringer neste veke ut for å kalle inn 16- og 17 åringar til vaksinering. Dei som skal ha dose 2 får også tilbod om å framskunde vaksinedatoen sin.

Gjengen i helse og omsorg står på for å få vaksinert flest mogeleg. I tillegg til testing er dette viktig for å halde vekk og evt oppdage smitte.

Det vart tatt 84 koronatestar denne veka- så sandssokningen held fokuset!  Bra jobba alle saman!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 18.08. kl 12.50 

Ein person smitta

Ein person på veg til Sande har testa positivt for korona. Vedkomande kom frå utlandet i går og testa positivt ved ankomst til Norge. Personen sit no i  isolasjon på Torp, Sandefjord. Den smitta har ein nærkontakt som sit i karantene i Sande.

Minner om at testing ved Sande legesenter kan avtalast på 70026750. Forrige veke vart det tatt 135 testar ved kontoret. Testing ved symptom er det som kan avdekke smitte!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering 15.08. kl 19.30

Ingen fleire smitta 

Det er gjennomført mykje testing gjennom helga for å identifisere og hindre smitte.

Det er ikkje fleire positive testar og alle er ute av karantene etter negative testar også i dag.

Det er tidlegare i veka avlagt to positive testar på to ulike personar som kom reisande frå utlandet. Dei er testa etter dette og har no avlagt negativ test. Kommuneoverlegen meiner det positive utslaget skuldast tidlegare gjennomgått Covid.

Alle er ute av karantene og barnehagen på Kvamsøy er open som normalt måndag.

Kommuneleiinga takkar innbyggarane som har vore involverte, for innsatsen for å kartlegge situasjonen.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering 12.08. kl 21.00

Ein person stadfesta smitta i Sande

Ein person er stadfesta smitta med korona etter PCR-test.

Vedkomande har fleire nærkontakter då han har møtt på jobb, og det blir jobba med smittesporing no i kveld. Evt nærkontakter får melding i kveld om å møte til testing i morgon.

Som følge av dette held Kvamsøy barnehage stengt i morgon. Tilsette og føresette blir kontakta no i kveld og får avtale om tid for testing.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 11.08. kl 21.45

Ingen smitte påvist

Akkurat no fekk kommuneoverlegen melding om at alle prøvene som vart tatt i går var negative- så flott!

Det var ei god nyheit på onsdagskvelden!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 11.08. kl 21.00

Den positive hurtigtesten i går var falsk positiv

PCR-test for denne personen vart analysert i dag og var negativ. Det vil sei at personen har ikkje vorte smitta av korona. 

Vi har ikkje fått status for alle testane som vart tatt i går ettermiddag.  Det er i kveld ikkje meldt om noko smitte og vi håper på smittefritt resultat etter at dei er ferdig analyserte. 

Smitten aukar elles i landet og det er grunn til å minne om generelle smittevernsreglane i dag også!  Test deg om du kjenner på symptom!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

Oppdatering 10.08. kl 18.35

Ein person med positiv hurtigtest

Ein person med symptom har testa positivt etter hurtigtest i Sande i dag. Vedkomande har også tatt PCR-test. Denne blir køyrt til Molde for analyse i ettermiddag.  Evt smittekjelde er førebels ukjend.

Det er tatt 59 testar i dag, nokre få av dei er nærkontakter til den som hadde positiv hurtigtest. Hittil har ingen hatt positivt utslag på hurtigtest som er tatt i tillegg til PCR-test. Desse testane blir også køyrt til Molde i ettermiddag og svara frå PCR-testane er venta i morgon.

I forrige veke vart det tatt 112 testar tilsaman. Dette viser at vi har fått med oss den viktige bodskapen om å teste oss ved symptom. Ingen av desse  hadde positiv test.

Hald avstand - vask hender - ver heime om du er sjuk!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113 

 

 

Oppdatering 03.08.kl 11.00

Presiseringar om evt smittestad

Det er no avklart at nokre av dei smitta personane vi melde om i går berre hadde vore på Isehaugs kafeteria/ Johans pub og ikkje vore deltakande på andre arrangement på Stryn Gummibåtfestival.  Det er difor viktig at dei som har vore på denne staden i gitt tidsrom laurdag 31.07 kl 1600- 0100 tek ein test ved å kontakte Sande legesenter for avtale.

-Sjølv om du har fått negativt svar på korona-test, bør du vere merksam på symptom dei 10 komande dagane, minner kommunelege Asta Sileikiene om. Vi har no 7 personar som er smitta og dette er etter forholda eit stort smitteutbrot i vår kommune.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 02.08.kl 20.10 

Deltok du på festival i Stryn i helga? Test deg!

Smittesporinga viser at fleire av dei seks smitta vi melde om tidlegare i kveld, deltok på Stryn Gummibåfestival sist helg. Kommuneoverlegen har vore i kontakt med sin kollega i Stryn og orientert om saka. Det kan ha vore fleire deltakarar på festivalen frå vår kommune som framleis ikkje er testa.

Kommuneoverlegen bed difor om at personar frå Sande som deltok på festivalen som gjestar på Isehaug kaféteria/ Johans pub i tidsrommet kl 1600- 0100 bør teste seg. Alle som var på desse plassane i oppgitt tidsrom bør teste seg, uavhengig av symptom. Ta kontakt med Sande legesenter i morgon for å få ein test.

Sjølv om du har fått negativt svar på korona-test, bør du vere merksam på symptom dei 10 komande dagane, minner kommunelege Asta Sileikiene om.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 02.08. kl 18.45

6 personar stadfesta smitta

Etter at 72 personar vart testa i går, melder kommuneoverlegen om at seks personar er stadfesta smitta. Dei sit no i isolasjon. Det er definert 15 nye nærkontakter av desse, i tillegg til fleire nærkontakter som vart testa allerede i går. Alle dei 15 er testa i dag og dei sit no i karantene. Testane er på veg i eigen bil til Molde for analyse.

Fleire av dei som er smitta er vaksinert med ein eller to doser med vaksine. Ingen av dei smitta er sjuke, men har lette symptom.

Framleis er det nokre av testane frå i går som ikkje er ferdig analysert. Fleire positive testsvar kan kome utover kvelden.

Tilsaman 121 testar vart tatt førre veke- medrekna søndagen.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 01.08. kl 16.00

Ein personsmitta av korona - Sandetun omsorgssenter stengt for besøk

Ein innbyggjar i Sande har testa positivt for Covid -19. Smitten er relatert til utbrotet i Ørsta/Volda men er ikkje 1 av dei 6 kontaktene vi tidlegare hadde definert.

I samband med dette har vi ein person som arbeider på Sandetun omsorgssenter som er definert som nærkontakt. Pasientar og personell i aktuell avdeling blir testa i dag.I påvente av svar på testar vert omsorgssenteret stengt for ordinært besøk, i første omgang til og med 2. august. 

Totalt 60 personar blir testa i dag, opplyser kommuneoverlegen.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 31.07. kl 21.50

Ingen smitte blant dei som sat i ventekarantene

I kveld stadfestar kommuneoverlegen at ingen av dei seks personane som vart sett i ventekarantene, er smitta. Det er vi glad for. Vi sluttar oss til den sterke oppmodinga frå kommunane med store smitteutbrot- om å vere med på dugnaden for å unngå meir smitteutbreiing

Vurder situasjonen framover og gjer gode vurderingar på kvar du ferdast. Er du ikkje vaksinert, må du vere ekstra varsam!

Og så var det dei enkle reglane som vi alle kan no: halde avstand, vere heime når du er sjuk og å vaske hender.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 29.07 kl 16.15

Nokre sandssokningar i ventekarantene etter utbrot i Volda /Ørsta området

Det har siste dagane vore eit utbrot med koronavirus i desse nabokommunene. Nokre sandssokningar er difor i ventekarantene og vi håper at vi slepp smittesituasjon i vår kommune.

Vi er glad for at så mange er vaksinerte- dette vil hjelpe veldig på om vi no skulle få eit utbrot. Kommuneoverlegen  oppmodar difor alle som ikkje har fått tilbod om vaksine om å ta kontakt for vaksinering- ring 70026750 eller bruk Helserespons.no

Hugs også på dei gode smittevernsreglane om å halde avstand- vere heime når du er sjuk og å vaske hender.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 23.07. kl 21.40

Ingen ny smitte

Det vart tatt 29 testar denne veka. Det er fint viss vi testar oss ved symptom - dette må vi halde fram med. 1355 personar har fått to dosar  vaksine ved Sande legesenter og er såleis fullvaksinert. Legesenteret  bed deg om å ta kontakt dersom du vil ha vaksine - bruke Helserepons eller tlf 70026750. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16.07.21 kl 23.00

Ingen ny smitte

Sandssokningen tek ikkje ferie frå testing. I forrige veke vart det tatt 85 testar- og ingen smitte vart påvist.Dette viser at vi tek ein test når vi lurer på om det er allergi eller sommarforkjølesle eller når vi må ha ein negativ test for å kome ut i turnusarbeid. Der er slik kv i må halde fram- ta ein test når du er usikker  på kva dette er- slik kan vi stoppe eventuelle utbrot.

Frå i dag 16.juli er det kome nokre endringer i innreiserestriksjoner og karantenehotell for flere land og områder i Europa, og flere nye lilla land  Gjer deg kjend med dette om det er aktuelt for deg.

Og dette er faktisk dei beste råda om ein er i Norge eller i utlandet

vaske hender -  halde avstand  -  vere heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring

 

 

 

Oppdatering 06.07  kl 08.30

Ingen ny smitte 

39 personar testa seg i veke 26 og ingen smitte er påvist. Dette viser at mange tek testen for å vere på den sikre sida når ein kjenner på symptom. Sande legesenter  - 70026750 - gjer avtale med deg om du treng ein test. 

Du har sikkert fått med deg at Trinn 4 i gjenopningsplanen er utsett - les meir her.   

Difor er det desse nasjonale tiltaka som gjeld- også i Sande.

 

Skal du ut å reise i sommar? Les meir om koronasertifikat-ordninga.

Og dette er faktisk dei beste råda om ein er i Norge eller i utlandet

vaske hender -  halde avstand  -  vere heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 29.06  kl 08.30

Ingen ny smitte 

Det vart utført 45 testar i veke 25. Mange må teste seg for å ha negativ test når ein mønstrar på båt eller skal inn i sin jobbturnus. I tillegg har vi no fått med oss at det er lurt å ta ein test når ein får forkjølelse. Sande legesenter gjer avtale med deg om du treng ein test. 

Ingen ny smitte er påvist, men det er grunn til å minne kvarandre om dei viktige smittevernsreglane

vaske hender -  halde avstand  -  vere heime om du er sjuk

Skal du ut å reise i sommar? Les meir om koronasertifikat-ordninga.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 18.06  kl 12.00

Ingen ny smitte 

Sandssokningane testar seg jamnt og trutt om dei kjenner på det minste symptom. Det vart utført 48 testar denne veka. 

Ingen ny smitte er påvist- vi håper heile Norge kan opnast meir og meir. Følg med på regjeringa.no  der Erna no kjem med ei pressemelding kl 13.00. Her er dei nye nasjonale råd og reglar.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.06  kl 20.15

Alle nærkontaktene har negativ test. Ingen ny smitte.

Alle som vart testa etter positiv test i går har negative testar. Smittesporinga er no avslutta.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

 

Oppdatering 10.06   kl 20.25 

5 av nærkontakene har negativ test

Kommuneoverlegen opplyser at 5 av dei 11 testane som vart tatt i ettermiddag er negative   - og dermed ingen smitte blant desse. Vi kjem med oppdaterte opplysningar når vi har status på dei andre. 

Det er framleis "avstand, vaske hender og halde seg heime når ein er sjuk" som gjeld.  Tre enkle, men viktige råd å hugse på.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 10.06. kl 15.30

Nytt smittetilfelle

Kommuneoverlegen er varsla om eit nytt smittetilfelle i Sande. I samband med dette vert 11 nærkontakter og arbeidskollegaer i eit leigefirma testa for korona i ettermiddag. Så langt melder kommuneoverlegen at smittesporingsarbeidet er oversiktleg.

Leigefirmaet har oppdrag i ei nabokommune, og involverte der er kontakta og informerte.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 08.06. kl 13.00

Ingen nye smittetilfelle

Sande legesenter opplyser at det i forrige veke vart tatt 36 testar og ingen smitte påvist. Vaksineringa går etter planen og du kan følgje med på planlagde aktivitetar her.

Hugs handvask og avstand og hald deg heime om du er sjuk - så held vi kanskje smitten borte i Sande !

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 28.05. kl 10.00

Ingen nye smittetilfelle

Sande legesenter opplyser at folk er flinke å kome og teste seg . I forrige veke vart det tatt 41 testar ved legesenteret. Mange er også vaksinerte no, men likevel må vi halde fram med å teste oss og føgje nasjonale tiltak, reglar og råd.

Hugs handvask og avstand og hald deg heime om du er sjuk - så held vi kanskje smitten borte i Sande !

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 18.05.kl 08.20

Ingen nye smittetilfelle

Det har vore langhelg og mange har vore på reise i samband med fridagar. Sande legesenter oppmodar om at ein testar seg når ein er tilbake i kommunen og du kan gjere avtale om testing på telefon 70026750.

I forrige veke vart det tatt 37 testar.

Smittetala i Norge går ned og vi håper alle at det skal fortsette.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.05.kl 09.00

Ingen nye smittetilfelle

Sist veke var det 16  personar som testa seg - og ingen smitte vart påvist. Det er tilreisande arbeidarar og den yngre garde som testar seg mest i Sande, opplyser Sande legesenter.

740 personar har no fått ei dose vaksine mot koronaviruset. 

Terskelen for å teste seg bør vere lav og du får raskt ein avtale når du kontaktar Sande legesenter - tlf 70026750.

Følg dei enkle og gode smittevernsreglane og dei siste oppdateringane med dei nasjonale råda. Det er desse vi rettar oss etter i Sande.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 06.05.kl 14.00

Ingen nye smittetilfelle

Sist veke var det 42 personar som testa seg - og ingen smitte vart påvist.

Terskelen for å teste seg bør vere lav og du får raskt ein avtale når du kontaktar Sande legesenter - tlf 70026750.

Følg dei enkle og gode smittevernsreglane og dei siste oppdateringane med dei nasjonale råda. Det er desse vi rettar oss etter i Sande.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 28.04.21 kl 09.00

Ingen nye smittetilfelle

Det er ikkje påvist smittetilfelle i Sande siste veka. Det er flott! 

60 personar har testa seg. Ved symptom må alle ha lav terskel for å bestille ein test hos Sande legesenter. Det er på denne måten vi får avdekt smitte og kan få kontroll på den. 

I tillegg må vi ha fokus på dei enkle men viktige smittevernsreglane 

 • å halde avstand
 • vaske eller sprite hender
 • vere heime om ein er sjuk

Minner også om at det er smitteutbrot i Ålesund. Vi oppmodar om at ein utset unødvendige reiser til dette området.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 21.04.21 kl 08.15

Eit nytt smittetilfelle 

Kommuneoverlegen melde seint i går kveld om eit nytt tilfelle av smitte med Covid-19 . Personen kom frå utlandet og tok test på flyplass. Denne var negativ. Etter å ha tatt ny test ved Sande legesenter 19.04 fekk vi melding i går kveld  om at denne var positiv.

4 nærkontakter sit i karantene. Det blir jobba vidare med å definere fleire mulige nærkontakter.

Sjølv om vi siste vekene ikkje har hatt smitte tilfelle, er det likevel grunn til å minne om

 • å halde avstand
 • vaske eller sprite hender
 • vere heime om ein er sjuk
 • ta kontakt for testing om du skulle ha symptom eller lurer på om du kan ha vore utsett for smitte.

I veke 15 tok Sande legesenter 35 testar. Dei testar deg når du tek kontakt og gjer avtale om dette. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 14.04.21 kl 12.45

Eit nytt smittetilfelle i dag

Kommuneoverlegen i Sande  melder i dag om at ein person er smitta av Covid -19. Personen  testa seg 12.04. etter innreise til Norge. Den smitta er no i  isolasjon og 2 nærkontakter sit i karantene. Vedkomande har tidlegare vore smitta med Covid-19 og dette kan ha gitt utslag på testen. Kommuneoverlegen vurderer at situasjonen er under kontroll.

Det er likevel grunn til å minne om

 • å halde avstand
 • vaske eller sprite hender
 • vere heime om ein er sjuk
 • ta kontakt for testing om du skulle ha symptom eller lurer på om du kan ha vore utsett for smitte.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 08.04.21 kl 14.00 

Mange testar seg - ingen ny smitte

Sande legesenter melder om at mange testar seg no etter påske.

I påskeveka vart det tatt 345 testar totalt - då vi hadde eit utbrot med smitte. Legesenteret tek fleire testar no etter påske og oppmodar alle om å ha lav terskel om å ta kontakt dersom ein kjenner på symptom eller har vore på reise.

 

 VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 05.04.21 kl 21.30

Ingen nye smitta i dag

Som vi melde i går vart det tatt 12 testar ved Sande legekontor og vi melde i går kveld at ein av desse var positiv. No er dei andre 11 testane analyserte og ingen av dei viste noko smitte. Det er vi glade for! 

Tilsaman har vi altså fått påvist 9 smittetilfelle i påskeveka- og desse høyrer til i to familiar. Med all testing som er gjennomført i tilknytning til smittesporing  og nærkontakter håper vi å ha kontroll på situasjonen.

Hald fokus vidare og følg råd og retningslinjer som vi tidlegare har oppmoda om, så trur vi at dette går bra!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 04.04.21 kl 21.45

Ein ny  person er smitta

Kommuneoverlegen melder om 1 nytt smittetilfelle i kveld. Den smitta høyrer til i  same husstand som er smitta tidlegare denne veka og sit i isolasjon. Vedkomande har ingen nye nærkontakter. Det er tatt 12 testar ved Sande legesenter i dag. Den positive testen er ein av dei 12 testane frå i dag. Det er venta svar på resten av prøvene i morgon måndag. 

Vi minner om 

 • Hald to meter avstand til personar utanom eigen husstand
 • Vask hender ofte med såpe og vatn. Nytt handsprit dersom vatn og såpe ikkje er tilgjengeleg
 • Hald deg heime og test deg om du har symptom på luftvegsinfeksjon – også milde. Bestill test ved Sande legesenter  -70026750 - open kvardagar mellom kl 8.30-15.00

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 04.04.21 kl  15.10 

Ingen nye smitta i dag

Totalt er 8 personar er smitta av Covid -19 – koronaviruset -  denne veka.

Dei smitta høyrer til to familiar. Det har vore mykje testing for å finne smitten og for å få stoppe den.

Mange testar

Tilsaman 265  testar er tatt på nokre få timar to dagar denne veka. Det vil sei at over 10 % av Sande sine innbyggarar er testa på kort tid. Det er utruleg flott at innbyggarane har vore med på denne dugnaden. Det er mange som har kome og testa seg som eit førevar- tiltak  - både fordi dei vart oppmoda  - og nokon kom av seg sjølve. Nærkontaktene testa seg og dei som har hatt symptom har også testa seg. På denne måten har vi klart å få oversikt og sjølvsagt også fått stadfesta smitte. Vi trur no at vi har fått stoppa viruset si vandring i påskelabyrinten- og det med god hjelp frå alle som har testa seg, dei som står i test-apparatet og dei som jobbar med alle andre forhold rundt dette. Tusen takk alle saman!

Av dei siste 75 testane som vart tatt 2.april var det ein positiv. Dei andre hadde ikkje smitte. 10 nærkontakter av denne er såleis enno i karantene til og med  torsdag neste veke. Dei andre nærkontaktene  som testa seg tidlegare i veka  er ute av karantene 2.påskedag.

 

Kontakt og råd frå FHI

Kommuneoverlegen har vore i kontakt med FHI for å få stadfesta at vi kan opne skular og barnehagar. FHI er imponert over korleis barnehagar, skular og lokalsamfunnet elles har stilt opp til testing. FHI seier at tidspunkt for testing etter smitteutbrota har vore heilt rette i forhold til når personar har vore eksponerte for kontakt med den som då evt viste seg å vere smitta. FHI rår til at barnehagar og  skulane held ope med same trafikklysnivå som før påskeferien. Smitten har gått frå familie til familie og ikkje i skule eller barnehage.  FHI seier at den situasjonen vi er i no og det gode test- og smittesporingsarbeidet som er gjort,  ikkje gir heimel i Covid-forskrifta til å stenge skule eller barnehage.

 

Barnehagar og skular har vanleg drift frå 6.april

Kriseleiinga hadde møte laurdag kveld for å vurdere situasjonen etter å ha fått svar på alle testane, og støttar FHI og kommuneoverlegen si vurdering av at barnehagar og skular kan opne igjen. På dette grunnlag blir det skule og barnehage på gult nivå i trafikklysmodellen etter påske.

Tilsette og føresette er orienterte om dette i e-post tidlegare i dag søndag 1.påskedag. 

 

Test deg om du er usikker

Vi forstår at mange kjenner seg litt utrygge på situasjonen. Det er normalt. Men faglege vurderingar frå FHI og kommuneoverlege og dei mange negative testane må gjere oss trygge på at vi no har fått isolert og stoppa smitten. Alt tyder på at smitten har gått frå hus til hus og ikkje i skule/ barnehage.

Kjenner ein på små symptom og er usikker på om ein kan vere smitta skal terskelen for å bestille testing ved legesenteret vere lav. Har du vore på reise bør du også teste deg.  Ein test kan gjere deg/ familien din trygge og meir avslappa i kvardagen, og Sande legesenter er der for deg alle kvardagar om du treng å ta ei prøve. 

 

Følg dei nasjonale råda vidare

Vi oppfordrar også til at ein held seg til dei same folka på fritida, både barn og vaksne - så håper vi det blir gode vårdagar framover.

 

Vaksinering held fram

Sande kommune oppmodar om at du tek imot tilbodet om vaksinering når det kjem. 8.april blir 66 nye personar vaksinerte i Sande. Desse er i gruppa fødde 1943 -1946.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.04.21 kl 21.30

Ingen nye smitta i dag 

Vi har fått svar på alle dei 75 testane som Sande legesenter tok i gårI går melde vi om at ein av desse var positive- altså ein smitta. Idag kan vi stadfeste at dei andre 74 ikkje viste smitte og det er vi glade for. Framleis har vi ikkje svar på om dette er eit mutert virus.

Kriseleiinga har hatt møte i kveld og drøfta situasjonen, spesielt med tanke på barnehage- og skuledrift etter påske. Vi kjem tilbake med informasjon om dette i morgon. 

God påske der du er ! 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 02.04.21 kl  22.45   

Ein person til er smitta

Kommuneoverlegen har i kveld fått melding om at ein person til er smitta. Den smitta var allereie i karantene og er no i isolasjon.  Det blir i kveld jobba med smittesporing. Det er 10 nærkontakter til denne smitta personen. Smittekilda er relatert til kjent utbrot i Sande frå tidlegare i veka.

Det er venta svar på resten av prøvene i morgon føremiddag. Mange har fått svar på sine no i kveld.

Ordførar har kalla inn til møte i kriseleiinga i morgon ettermiddag, og vi vil kome med meir informasjon etter møtet.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 02.04.21 kl 13.45

Mange testa i dag 

Sande legesenter har gjennomført 75 testar i dag. Testane er no på veg til Molde. Det er håp om testresultat i morgen ettermiddag.

Kommuneoverlegen stadfestar at berre 1 av dei 190 testane frå onsdag var positiv. Alle desse testane er ferdig analyserte.

Kriseleiinga har møte så snart svar på testane frå i dag ligg føre. Dette for å ta stilling til korleis skule og barnehage skal driftast etter påske.

Sande kommune takkar alle for innsatsen i dag også!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 01.04.21 kl 20.15   

1 ny person smitta

Kommuneoverlegen melder om 1 nytt smittetilfelle i dag. Smittekilde er kjent og relatert til smittetilfelle som er meldt tidlegare i veka. Den smitta sit i isolasjon og smittesporing er fullført. Nærkontaktene har anten allereie testa seg eller skal testast i morgon. Vi har førebels ikkje noko informasjon om at dette er eit mutert virus.

Mange av dei som testa seg i går, har fått tilbakemelding om negativ test - vi har førebels ikkje oversikt på om alle testane er analyserte. Dei som i går vart definerte som nærkontakter sit vidare i karantene til den er utgått for den enkelte. Dei som tok test onsdag som eit «føre var –tiltak» og har fått negativ test er ikkje i karantene lenger.

Vidare smittesporing og testing

Barn og tilsette ved to avdelingar på Hauemarkja barnehage møter i morgon til testing ved Sande legesenter. Barnehagen har sendt melding til dei føresette og tilsette dette gjeld. Dette som eit «føre var-tiltak» for å stoppe evt smitte som kan ha vore innom her. Ei av nærkontaktene til ein smitta jobbar i barnehagen.

Andre som  kjenner på symptom kan i morgon 2. april bestillle tid for testing på telefon  70026750 i tidsrommet kl 09.00-10.30. Testarbeidet startar frå kl 10.30. Du kan også bestille tid på  www.helserespons.no 

Vi bed om at alle som skal testast sit i bilane til vi tek kontakt - slik vi held god orden under testinga.

Kva kan vi gjere?

Påska vart kanskje annleis for mange av sandsokningane, og vi føler alle med dei som er smitta eller sit i karantene. Den friske sandssokningen kan hjelpe til i denne situasjonen med å halde på avstands—og hygienereglane og halde seg heime om ein er sjuk. Ein telefonsamtale eller tilbod om å hjelpe til er også fint for den som treng litt oppfølging.

Fyl dei nasjonale råda og retningslinene – så stoppar vi dette viruset. Vi trur at dette går bra!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 31.03. kl 20.15    

To nye personar har fått påvist smitte

Kommuneoverlegen melder om to nye tilfelle i dag.

Den eine er nærkontakt til ein av av dei smitta vi melde om i går (same husstand), så dette var ikkje heilt uventa. Sat i karantene og sit no i isolasjon.

Den andre personen vart testa måndag og stadfesta smitta i dag. Smittesporing er i gang. Ikkje avklart smittekjelde. Kan ha samanheng med tilfella over, men er ikkje avklara. Sit i isolasjon.

Mange testa

190 personar er på grunnlag av smitten som er oppdaga, kalla inn til testing og testane er sendt med ekstrabil til Molde for å få eit raskt svar. Testsvar er venta om 2-3 dagar. Testsvar er tilgjengeleg på helsenorge.no. Ved positiv prøve blir ein også oppringt av kommunen sitt smittesporingsteam.

Mange har vore til testing i dag og Sande kommune takkar for positiv respons og deltaking slik at vi kan få gjort det vi kan for å få kontroll på situasjonen.

Smittesporing

Kommuneoverlegen har vore i kontakt med FHI for rettleiing i smittesporingsarbeidet. Følgande er difor bestemt:

 • Nærkontakter skal testast og  vere i karantene i 10 dagar etter eksponering for smitte.
 • Elevar på 6. og 7. trinn og dei involverte tilsette ved Larsnes oppvekstsenter er definerte som nærkontakter. Denne omdefineringa skjer som konsekvens av ny stadfesta smitte i dag. Medlemmar i same husstand som nærkontaktene skal gå i ventekarantene fram til negativt testsvar for nærkontakta ligg føre. Ny vurdering dersom positivt testsvar for nærkontakta.

Som eit «føre var»-tiltak ber kommuneoverlegen i tillegg om følgande:

 • Sande kommune har oppmoda personar som har vore i nærleiken av smitta personar, men som ikkje er er definert som nærkontakter om å teste seg og site i karantene fram til negativt testsvar.
 • Elevar ved 8.-10. trinn ved Gursken oppvekstsenter er ikkje definert som nærkontakter pga tid frå eksponering og fram til symptom hos dei smitta. Sande kommune har likevel valt å testa alle elevane i denne gruppa og ber dei site i karantene fram til negativt testsvar ligg føre.  Kommunen oppmodar også husstandane til elevane om å halde seg heime og unngå nærkontakter fram til testsvar for elevane ligg før og  som eit «føre var»-prinsipp.

Kvar kjem smitten frå?

Smitteteamet jobbar med å spore kvar smitten kjem frå, men har førebels ikkje eit heilt sikkert svar. 

Skuletilbodet etter påske

Kommunen vil følge smitteutviklinga tett, og seinast 2. påskedag kome med informasjon om korleis skulekvardagen blir etter påske.

Testing

Dersom du får symptom på Covid-19, også etter nyleg avlagt test, bør du unngå nærkontakter og kontakte kommunen for å bestille (ny) test.

Kommunen vil legge til rette for testing 2.april  - Langfredag. Fyl med på heimesidene/ facebook for tidspunkt og korleis du bestiller test.

Vis omsorg

Det er krevande å leve med usikkerheita som er rundt oss no. Tusen takk til alle for tolmodet de viser! Hugs også å vise omsorg for dei som er utsett for smitte. Smitte kan råke alle og det er viktig å vise omsorg for kvarande i den situasjonen vi er i.

God påske med omsyn og avstand!

Les deg opp på god informasjon

Viser elles til reglane som gjeld og som du finn på Folkehelseinstituttet sine sider:

Reglar som gjeld når du skal site i karantene

Kven blir definert som nærkontakt?

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 31.03 kl 10.00

Mange blir testa i dag 

Mange personar vert testa i dag med mål om å få raskt kontroll over smittesituasjonen som oppsto i går kveld.

Kommuneoverlegen presiserer i dag at elevar og lærarar frå 6. og 7.trinn på Larsnes og 9.trinn på Gursken er ikkje definert som nærkontakter. Dei blir bedne om å teste seg i dag og vere i karantene fram til testsvar. Personar i same husstand blir også bedne om å vere heime fram til testsvar ligg føre.

Smitteteamet jobbar med å spore kvar smitten kjem frå, men har førebels ikkje eit heilt sikkert svar. 

Hugs avstandsreglar og munnbind der det trengs! 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 30.03. kl 22.30 

4 personar smitta - mange nærkontakter blir testa i morgon

Kommuneoverlegen fekk i kveld melding om fire nye smittetilfelle i Sande.

Smittesporing er i gang og testing av nærkontakter blir gjennomført i morgen kl 10. Testane blir køyrde til Molde med det same. Dei som blir testa skal vere i karantene. Familien til nærkontaktene held seg i ventekarantene. Desse skal ikkje på jobb/ skule eller ha anna kontakt med andre inntil negative prøvesvar frå nærkontaktene ligg føre. 

Vi vil kome med oppdatert informasjon etter kvart. 

I kveld er det grunn til å minne om at det er viktig å ha få kontakter - få eller ingen besøk - bruke munnbind når du er i sosial kontakt der du ikkje kan halde avstand på minst 2 meter. 

God handhygiene er også godt smittevern. Vis omsyn og avstand - så går dette bra! 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 30.03. kl 12.30 

Ingen ny smitte - hald avstand

I veke 12 var det 69 personar som testa seg. Vi har ikkje fått påvist noko smitte sidan midten av mars og håper at dette kan halde fram. 

Det er likevel ingen grunn til å ta påskeferie frå korona-reglar. Vi minner om at det er viktig å halde avstandsregelen -  bruke munnbind der du ikkje får halde 2 meter avstand - ha få nærkontakter og  begrense besøk . 

Les alle nasjonale råda her.

Blir du sjuk, skal du vere heime . Du kan kontakte legevakt på tlf. 116 117ved behov.

 

Oppdatering 22.03. kl 15.30 

Koronaråd- og reglar for påska i Sande 

Vi ynskjer deg velkomen til Sande i påska, men vil at du skal planlegge litt opphaldet ditt.

Les meir om råd og reglar her.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 17.03.kl 12.45

Status vaksinering og testing. 

I veke 10 var det 135 personar som no er fullvaksinerte med 2 dosar vaksine. 345 personar har fått 1.dose. Denne veka blir det vaksinert 36 personar og neste veke 42 personar med Pfizer-vaksina. No er det risikogruppe 3 med personar i aldergruppa 75 - 84 som står for tur. 

I veke 10 vart 33 personar testa for Covid-19. 

Sande legesenter har god kapasitet og du får avtale testing på 70026750 i tidsromet 8.30-15.00

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 16.03.kl 15.30

Ingen nye smitta meldt etter helga

Sande kommune har heller ikkje i dag fått melding om nye smitta etter at veldig mange tok korona-test i går. Det er vi glade for.

Veldig mange av dei som sat i ventekarantene og tok test i går føremiddag, fekk svar allereie same kveld, og er på plass på jobb og skule i vanleg kvardag. Nærkontaktene er framleis i karantene slik dei skal etter reglane.

Har du symptom og lurer på om du kan vere smitta må du ikkje nøle med å bestille tid for testing- på 70026750.

Som du forstår er mutert virus veldig smittsamt, og får vi den sorten til Sande må vi vere raske å reagere for å få kontroll.

Lag deg ein god dag med

 • god avstand
 • gode smittevernsreglar
 • gode ord til andre

Ver heime om du er sjuk.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 15.03.kl 15.00

Ingen ny påvist smitte i dag.

 

Det har i dag vore testa 67 nye personar i samband med den smittesituasjonen vi fekk i helga, opplyser Sande legesenter. Desse prøvene får vi truleg resultat på i morgon ettermiddag/ kveld.

Nærkontaktene til den smitta personen skal framleis site i karantene, medan dei som fekk pålagt ventekarantene  i går, må vere i ro heime til dei har fått eit negativt svar- altså er «koronafrie».

Førebels ser det ut som vi har kontroll på situasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.21 kl 22.00

Mange i ventekarantene

Kriseleiinga har hatt møte i kveld søndag 14.mars. og sett på smittesporinga som er gjort i samband med at ein person har fått påvist smitte. Det er ikkje stadfesta at personen er smitta av eit mutert virus, men ein reknar dette som sannsynleg og har gjort følgjande:

 

Vi har definert alle nærkontakter til den smitta. For å vere føre var har vi bedt alle som har vore i kontakt med nærkontaktene om å vere i ventekarantene og halde seg heime frå arbeid og skule i morgon til prøvesvar ligg føre. Dei blir også bedt om å kome å teste seg ved legesenteret i morgon .Vi håper dermed å ha god kontroll og dermed hindre smitte vidare i samfunnet.

 

Ein av nærkontaktene var på e-sportsamling på Larsnes på  fredag. E-sport deltakarar pluss familien må i ventekarantene til prøvesvar frå denne nærkontakta ligg føre.

Dette gjeld elevar i 5. 6. og 7.årstrinn som møtte denne kvelden. Dei skal ikkje møte på skule og jobb i morgon, og får melding om dette frå skulen. Desse skal møte til testing i morgon på Sande legesenter. Ta kontakt i morgon tidleg på 70026750 for å avtale tid.

 

Skular og barnehagane held ope som vanleg i morgon 15.mars. Dei som skal halde seg heime frå Larsnes oppvekstsenter -  grunna smittesporinga som er gjort i kveld, får direkte melding om dette.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 14.03.21 kl 19.25

Møte i krisestaben i kveld grunna smittesituasjonen.

Sande kommune vurderer tiltak knytt til smittesituasjonen. Ordføraren har kalla inn til møte i ein avgrensa krisestab kl 21 og det blir gitt meir informasjon i etterkant av dette møtet.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.21 kl 17.50

Ein av nærkontaktene er smitta.

Sande kommune har i ettermiddaga fått stadfesta at 1 av dei 6 nærkontaktene har testa positivt på Covid-19. Sande kommune arbeider med smittesporing. Vi kjem tilbake med meir informasjon etterkvart.

Her finn du dei samla råda frå regjering og departement. Vis varsemd og omsyn!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.03.21 kl 11.10

Fleire ungdomar sett i karantene etter utbrot i Volda.

6 elevar på videregående skule, busett i Sande, er i karantene som nærkontakter. Dette på grunn av utbrudd av mutert virus i Volda. Alle dei seks er friske og vart testa i går. Familiemedlemmane til dei seks er av kommunelegen oppmoda om å gå i ventekarantene.

Sande kommune oppmodar alle om å vise omsyn til kvarandre, halde avstandsreglar og ha god handhygiene. Viruset kjem nærare og nærare.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 10.03.21 kl 15.30

Ingen ny smitte påvist  

I veke 9 var det 25 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter.

Har du symptom må du vere rask å ta kontakt på 70026750 for testing. Vi er opptatt av å kunne avdekke smitte raskt for å sette inn tiltak tidleg og få kontroll, slik Erna har råda oss til. Situasjonen nasjonalt er alvorleg med høge smittetal i ulike regionar og vi håper å ikkje kome i slike smittesituasjonar.

 Har du vore på reise og er uroa for om du kunne ha vore i kontakt med smitta personar, skal du og ta kontakt.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

Hald også fram med dei enkle og nyttige smittevernsreglane: 

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 03.03.21 kl 13.45

Ingen ny smitte påvist  

I veke 8 var det berre 10 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter.

Har du symptom må terskelen for å teste seg vere lav. Har du vore på reise og er uroa for om du kunne ha vore i kontakt med smitta personar, skal du og ta kontakt.

Testing er viktig for å stoppe evt utbrot og få kontroll. Dette har vi sett i fleire kommunar no i år.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

Hald også fram med dei enkle og nyttige smittevernsreglane: 

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 25.02.21 kl 12.00

Heldigvis ingen ny smitte påvist  

I veke 7 var det berre 17 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter.

Har du symptom må terskelen for å teste seg vere lav. Har du vore på reise og er uroa for om du kunne ha vore i kontakt med smitta personar, skal du og ta kontakt.

Testing er viktig for å stoppe evt utbrot og få kontroll. Dette har vi sett i fleire kommunar no i år.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

Hald også fram med dei enkle og nyttige smittevernsreglane: 

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 17.02.21 kl 19.00

Ingen ny smitte denne veka 

I veke 6 var det berre 20 personar som testa seg for covid-19 ved Sande legesenter. Det er viktig å få testa seg dersom ein kjenner på symptom  eller er uroa for om ein har blitt smitta. Testing er viktig for å stoppe evt utbrot og få kontroll. Dette har vi sett i fleire kommunar no i år.

Det er ikkje påvist nokon med smitte i Sande sidan 30.januar og vi håper at denne positive situasjonen held fram.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8.30 –15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.02.21 kl 14.30

Ingen ny smitte denne veka 

Det er ikkje påvist fleire med positive koronatestar denne veka. Det er vi glade for.

Sande legesenter melder at dei har god kapasitet til testing dersom det er nokon som kjenner på symptom.

Hittil i år er det teke ca 140 testar.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.01.21 kl 16.15

Nytt smittetilfelle - kom frå utlandet

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om eit nytt korona-smittetilfelle. Den smitta kom frå utlandet og alle sju nærkontakter er i karantene.

Og vi minner på nytt om å :

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heime når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 23.01.21  kl 20.00 

Ingen nye smitta - test deg om du kjem frå visse område på austlandet. 

Nye smitteverntiltak på austlandet – kva gjer du lokalt?

Og alle må vi hugse:

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heme når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 18.01.21  kl 17.00

Sandetun opnar for besøk igjen onsdag 

Her er reglane for besøk

Ungdomsskulen går over på gult  etter trafikklysmodellen og  barn og unge kan trene som normalt inne. Du kan ta imot inntil 5 gjestar heime - men blir oppmoda om ikkje å ha så mykje sosial kontakt. 

Vaksineringa i Sande og i landet elles er i gong og er starten på slutten for pandemien, trur regjeringa. Medan vi lenar oss på det håpet bed vi om at du  held fram med å

 • halde avstand
 • vaske hender
 • vere heme når du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.01.21  kl 10.30

3 nærkontakter er smitta

3 av nærkontaktene til den smitta vi melde om i går, har fått positiv koronatest. Alle var i går flytta til eigna karantenestad i Herøy og må no site i isolasjon der.

Smittesporinga i Sande avdekte at alle personane passerte grensa utan å teste seg innanfor 24 timar slik regelverket seier. Sande kommune melde frå til politiet sin operasjonssentral i går. Politiet fyl opp saka vidare.

Testing, karantene eller isolasjon – her kan du lese meir.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 14.01.2021 kl 14.30

Smittetilfelle nr 4 i år - følg nasjonale råd og reglar 

Kommuneoverlegen fekk i dag, torsdag, melding om ein person som er kome frå utlandet har avlagt positiv test for korona. Vedkomande vart testa 12. januar og sit no i isolasjon. Fire nærkontakter sit i karantene og blir oppfølgde med testing i ettermiddag av Sande legesenter.

Sande kommune minner på nytt om avstandsreglane og god hand- og hostehygiene. Ver heime om du er sjuk!

Følg dei nasjonale råd og reglar og ver også merksam på den oppdateringa på råd og reglar som vil kome frå regjeringa over helga.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 11.01.2021 kl 19.25

Nytt smittetilfelle - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag, måndag, melding om ein person som er komt frå utlandet har avlagt positiv test for korona. Vedkomande vart testa ved ankomst Norge 8. januar og sit no i isolasjon. Tre nærkontakter sit i karantene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 07.01.2021 kl 11.50

Nytt smittetilfelle - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein tilreisande frå utlandet er kome til Sande med koronasmitte. Vedkomande testa seg på flyplass ved ankomst til Norge. Der er to nærkontakter til den smitta. Den smitta og nærkontaktene har to forskjellege lokasjonar dei oppheld seg på -  slik at dei kan gjennomføre isolasjon og karantene.

Vi har altså fått to smittetilfelle på nyåret. Det er grunn til å minne om å halde avstand og vere nøye med handvask og reinhald. 

No er det viktig å halde på dei nasjonale råda om å ha sosial avstand.

Rettar alle seg etter desse råda både på arbeidsplass og i dagleglivet elles, kan vi  sleppe større utfordringar med koronasmitte. 

Ta raskt kontakt med legesenteret for testing om du skulle kjenne på symptom. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 06.01.2021 kl 22.10

Ein person smitta - hald fokus og avstand

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein person som er kome frå utlandet har avlagt positiv test for Covid-19.Personen  vart testa måndag ved ankomst Norge. Den smitta sit no i isolasjon og har ingen nærkontakter.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 01.01.2021 kl 13.45

Ingen nye smittetilfelle  - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje julehøgtida eller romjula fått melding om nye smittetilfelle. 

Vaksinering mot korona-viruset i Sande vil etter planen starte i veke 1.

Alle reisande som kjem frå utlandet skal teste seg.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 23.12. kl 10.00

Ingen nye smittetilfelle  - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje i veke 51 fått melding om nye smittetilfelle. 

Sande legesenter har sidan mars i år tatt 2800 testar. Mange som kjem til Sande til julehelga har testa seg.

I romjula er det også høve til å bli testa  - etter avtale - ved Sande legesenter. Legesenteret er ope 28.-30.desember og ein avtaler testtidspunkt ved å ringe 70026750 i opningstida kl 9-13. 

Vaksinering mot korona-viruset i Sande vil etter planen starte i veke 1.

Sande kommune minner alle om å følgje råd og retningsliner som er sette både nasjonalt og lokalt.

Skal du besøke nokon ved Sandetun omsorgssenter - her finn du reglane som gjeld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.12. kl 18.45

Ingen nye smittetilfelle den siste veka - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje i veke 50  fått melding om nye smittetilfelle. 

Sande legesenter har sidan mars i år tatt 2400 testar.

I romjula er det også høve til å bli testa  - etter avtale - ved Sande legesenter. Legesenteret er ope 28.-30.desember og ein avtaler testtidspunkt ved å ringe 70026750 i opningstida kl 9-13. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 07.12. kl 15.15

Ingen nye smittetilfelle den siste veka - hald fokus og avstand

Sande kommune har heller ikkje i veke 49 fått melding om nye smittetilfelle. 

Sandssokningane bestiller seg tid for testing når dei ikkje føler seg heilt i form og  ved legesenteret melder dei at inntil 10 testar blir tatt pr dag. 

Dei viktigaste råda er dei vi har fått nasjonalt: 

 • hald avstand - på butikken, på arbeidsplassen og i alle møte utanfor heimen
 • vask hender så ofte du kan - eller bruken antibacen i lomma eller på møteplassen
 • ver heime om du er sjuk - då sparer du kanskje andre for smitte

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.11. kl 11.15

Ingen nye smittetilfelle den siste veka - hald fokus og avstand

Sande kommune har ikkje fått melding om nye smittetilfelle den siste veka. Kanskje går vi inn i desember med mindre smitte i samfunnet enn tidlegare i haust. Det er viktig at vi då held fast på dei nasjonale råda: 

 • hald avstand
 • vask hender
 • ver heime om du er sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 20.11. kl 09.00

Nytt smittetilfelle i Sande /nærkontakt smitta

Kommuneoverlegen fekk i går kveld stadfesta eit nytt tilfelle av korona i Sande. Dette er nærkontakt av av smitta som var stadfesta i starten av forrige veke. Vedkomande har vore i karantene sidan og sit no i isolasjon.

Det er ingen nærkontakter til vedkomande og smittesporinga er under kontroll.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 19.11.kl 13.00

Nytt smittetilfelle i Sande 

Kommuneoverlegen fekk i dag melding om at ein ny person som oppheld seg i kommuna er smitta av korona. Vedkomande kom frå utlandet for nokre dagar sidan. Personen sit i isolasjon og 1 nærkontakt sit i karantene.

Smittevernsteamet har kontroll på smittesporinga. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 18.11.kl 15.00

Ingen nye smittetilfelle

Ingen nye smittetilfelle denne veka.

Det er tatt om lag 50 testar så langt i veke 47.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 13.11.20 kl 07.50

Nytt smittetilfelle/ nærkontakt

Sande kommune fekk i går kveld melding om at ein nærkontakt til person med korona-smitte, har fått påvist Covid -19 viruset. Personen er i isolasjon og alle nærkontakter er i karantene.

Frå mars og fram til i dag er det  19 personar som har vorte smitta.

Sande legesenter har tatt 1675 testar.  

Mars

4 personar smitta

April

1 person smitta

September

1 person smitta

Oktober

8 personar smitta

November

5 personar smitta

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 11.11.20 kl 10.00

To nye smitta personar i Sande / tilsette i næringslivet 

Sande kommune har fått melding om to nye smitta. Det er arbeidarar som har kome frå utlandet og jobbar i næringslivet. Den eine er arbeidar som kom frå Polen 6. november. Testa positivt på flyplass ved ankomst Norge. Sit no i isolasjon, nærkontakter sit i karantene og blir testa i dag.

Den andre er også utenlandsk arbeidar men har vore i Norge i 2 månedar. Alle nærkontakter er i karantene og blir testa i dag. Smittekjelde ukjend.

Det blir jobba med smittesporing i tett samarbeid med arbeidsgivar.

Desse personane kom før dei nye karantene-reglane vart sette i verk måndag 9.november.

Det er grunn til enno ein gong å minne om at dei viktigaste juleførebuingane vi gjer i år er å følgje dei smittevernsråda som er gitt.

Slik kan vi hindre smitte, halde sjukehusa opne for andre som treng anna helsehjelp og få feire jul med litt lavare trykk i helseinstitusjonane vår .

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 05.11.20 kl 20.30

Ny smitta person i Sande i kveld /smitte frå utlandet

Vi har i kveld fått melding om at ein person som kom frå utlandet  i går kveld er smitta av korona-viruset. Det var tre utanlandske arbeidarar som kom og vart  testa på flyplass ved ankomst.

Den smitta er i isolasjon og dei to andre pluss sjåføren er i karantene. Dei har ikkje hatt kontakt med andre sidan dei kom til kommunen og er testa på nytt i dag.

Les meir om dei nye nasjonale råda frå regjeringa som kom i dag.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 03.11.20 kl 22.00

Nærkontakt fekk påvist smitte i kveld/ vis omsyn og avstand

Sande kommune kan melde om eitt nytt smittetilfelle i kveld.  Dette er nærkontakt til person som vart smitta før helga. Denne personen har tidlegare hatt ein negativ test. Etter ny test viser det seg at personen er smitta av Covid-19. I samband med dette  kallar smittevernteamet inn 20 personar for ny testing. Dette er same gruppa som vart testa før helga.

Situasjonen i Sande er framleis under kontroll, men vi ser at det kan vere kort veg til høgare smittetal og utfordringar som ingen ynskjer.

Sande kommune minner om  dei nasjonale råda som skal gjelde framover og oppmodar sterkt om å delta på denne dugnaden for at vi skal kunne ha kontroll på kvardagen vår.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 30.10.20 kl 21.00

Ingen smitte påvist blant kormedlemmar eller nærkontakter/ vis omsyn og avstand

I kveld kan Sande kommune melde at ingen av nærkontaktene til den smitta personen  vi melde om i ettermiddag har fått påvist smitte. Blant kormedlemmane var det heller ikkje smitte.

Vi kryssar fingrane for at kororna –viruset held seg borte!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 30.10.20 kl 15.35

Ein ny smitta i Sande/ vis omsyn og avstand

I dag har vi fått melding om  eitt nytt smittetilfelle i Sande. I samband med dette har eit kor vorte testa for Covid-19, og alle medlemmane ventar no på prøvesvar.

Frå 21.oktober til 29.oktober har vi som tidlegare meldt fått stadfesta 5 personar med Covid-19 i Sande. Desse personane er utanlandske arbeidarar som no får hjelp av arbeidsgjevar. Smittesporing og testing har  føregått fortløpande og nærkontakter har fått  tydeleg informasjon om korleis dei skal forhalde seg.

Tilsaman 30 nærkontakter er i karantene. I tillegg er kormedlemmane også førebels i karantene som eit sikkerheitstiltak.

Med så mange smittetilfelle på kort tid ser vi at smittefaren kjem nærare inn på oss -  med smitte frå utland og frå nærmiljø.

Kriseleiinga bed om at alle no tek på alvor dei enkle men viktige smittevernsreglane:

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 28.oktober kl 22.20

Status: To nye smittetilfelle påvist i Sande

Sande kommune har i kveld, onsdag, fått stadfesta to nye tilfelle av korona. Dei er nærkontakter av smittetilfelle frå forrige veke. Dei smitta sat i karantene fram til test og sit no i isolasjon.

Det er særs viktig for vidare smitteutvikling at alle fyl retningslinene for avstand og hygiene.

-hald avstand

-vask hender

-ver heime om du er sjuk 

-følg dei nasjonale retningslinene

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 28.oktober kl 20.10

Status: Om smittesituasjonen i Sande

Sande kommune har identifisert 14 nærkontakter etter dei to som vart stadfesta smitta i går, tysdag. Dei sit no i karantene og er testa for korona. Smittekjelda er ukjend.

.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 27.oktober kl 22.00

Status: To nye smittetilfelle i Sande

Sande kommune fekk tysdag kveld beskjed om at to nye personar i Sande er smitta med korona. Dei sit no i isolasjon og kommunehelsetenesta er i gang med smittesporing.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 21.oktober kl 10.10

Status: Nytt smittetilfelle i Sande

Vi har ein ny person som er smitta av  Covid 19 i Sande. Personen kom frå utlandet, var testa på flyplass og fekk positivt prøveresultat i dag. Personen kom saman med andre i reisefølge og har vore i karantene saman med desse sidan 16.oktober. Personen har ingen symptom.  Smittevernteamet jobbar vidare med situasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16.oktober kl 16.15

Status: Larsnes oppvekstsenter vanleg drift frå måndag 19.oktober/ braggerigg ute av isolasjon

God nyheit til elevar, foreldre og lærar og alle andre! Larsnes oppvekstsenter har vanleg drift  frå måndag 19.oktober. Det er ikkje registrert noko smitte hos nærkontaktene  med relasjon til skulen, og det blir vanleg skuledag og SFO-ordning på måndag.

Isolasjon ved brakkeriggen er oppheva då Sande kommune ikkje har registert vidare smittespreiing og situasjon ved riggen er oversiktleg. Nokre arbeidarar er vidare i karantene då dei er nærkontakter til den som er smitta.

Det er fint for heile Sandesamfunnet at vi no går inn i helga med desse nyheitene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 15.oktober kl 19.15

Status: Larsnes oppvekstsenter stengt fredag 16.oktober

Larsnes oppvekstsenter vert stengt fredag 16.oktober som eit førebyggande tiltak grunna påvist korona-smitte i Sande.

Det er ikkje påvist smitte ved Larsnes oppvekstsenter.

Undervisninga på fredag går altså ut. Einingsleiaren jobbar med å få ut informasjon til heimane om dette.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 15.oktober kl 16.30

Status: Ny smitte oppdaga i Sande

Ein sandssokning som skulle mønstre på båt i utlandet, fekk påvist Covid -19 smitte ved testing før ombordstiging. Det pågår smittesporing i Sande og Sande kommune kjem med meir informasjon seinare i kveld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.oktober kl 11.45

Status: Stor testaktivitet / effektive helsearbeidarar

 

Kl 19.00 i går kveld var Sande legesenter ferdig å teste 70 arbeidarar for Covid-19 ved brakkerigg i Gursken. Prøvene vart same kvelden frakta til Molde for analysering. Ein reknar med å få svar på desse prøvene tidleg fredag eller evt før.

Legesenteret fekk veldig raskt organisert prøvetakinga  i godt samarbeid med arbeidsgivarane, og fortener ros for godt og effektivt arbeid.

Slik kan vi veldig raskt få oversikt over situasjonen – til beste for dei som er sette isolasjon og for lokalmiljøet elles.  

Sande kommune kjem med vidare oppdateringar så snart ein har noko å melde.  

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 14.oktober kl 17.05

Status: Ein person som oppheld seg i Sande har testa positivt for covid-19- kommunen testar mange personar i kveld

Kriseleiinga  i Sande har fått opplysningar om at den smitta personen bur på ein brakkerigg i Gursken.

Kommunen jobbar no for å avklare situasjonen raskast mogeleg. Planen er at alle bebuarane der vert testa  i kveld.

 

Personane som bur på brakkeriggen har ikkje oppdrag i Sande, men arbeider i ei nabokommune.

Sande kommune har tett dialog med oppdragsgivar for å få oversikt og kontroll  over situasjonen.

Heile brakkeriggen er sett i isolasjon til vi har fått avklart smittesituasjonen.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 14.oktober kl 09.00

Status: Ein person som oppheld seg i Sande har testa positivt for covid-19

Ein utanlandsk arbeidar har testa positivt for korona (Covid-19).

Personen kom med fly saman med 6 nærkontakter, reiste saman desse og buss-sjåfør frå flyplass til bopel.

Alle brukte munnbind på fly og hurtigbåt.

Alle har vore i karantene frå den dagen dei kom, slik reglane seier dei skal når dei kjem frå utlandet.

Her finn du tydelege reiseråd og karantenereglar som gjeld

Minner om ansvaret arbeidsgivarar og oppdragsgivarar har når ein får inn arbeidskraft frå utlandet.

 

Og så må vi alle :

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei andre råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

Frå mars og fram til i dag har Sande legesenter tatt  988  testar. Testing er gratis, men alle må gjere avtale på førehand. Ingen med symptom skal møte utan avtale.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 25.september kl 13.50

Status: Ingen nye smittetilfelle

Sande legesenter har tatt nesten 800 testar sidan mars, og  vil teste deg om du har symptom. Då skal du ringe Sande legesenter  tlf  70026750 for å gjere avtale. Ingen skal møte utan avtale. 

Befolkninga i Norge er meir på reise no enn tidlegare i vår. I tillegg får vi også besøk frå andre land. Kriseleiinga i Sande er opptekne av at vi alle må følgje dei råd og reglar som er gitt frå nasjonalt hald når det gjeld smittevern / karantene og isolasjon.

Alle har vi eit ansvar som innbyggar og også som næringsdrivande i forhold til kontakt med «omverda».

Her finn du tydelege reiseråd og karantenereglar som gjeld

 

Og så må vi alle :

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei andre råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 18.september  kl  11.00

Status: Ein person smitta - ingen nærkontakter er smitta.

Vi har fått melding  om at nærkontaktene til den smitta personen  har fått negativ prøve, det vil sei at dei er friske. Desse personane er framleis i karantene, medan andre kontakter i 3. og 4. ledd no er ute av karantene.

Sande fysioterapi har vore stengt  nokre dagar for å vere på den sikre sida grunna denne situasjonen, men vil opne igjen på måndag. 

Situasjonen ser dermed ut til å vere under kontroll . Kriseleiinga minner likevel om at  vi alle må 

- halde avstand

- vaske hender

- vere heime om vi er sjuke

Følg elles dei råda som blir gitt av FHI og  regjeringen .no  

 

Har du symptom og vil teste deg, skal du ringe Sande legesenter  tlf  70026750 for å gjere avtale. Ingen skal møte utan avtale. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

 

Oppdatering 16.september  kl 11.00

Status: Ein person smitta av viruset i Sande 

 

Ein person fekk påvist smitte i dag i Sande.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 15.september  kl 14.15

Status: Ingen smitte i Sande- følg råda!

Det er totalt tatt 750 testar i Sande. Ingen nye smittetilfelle  er påvist.

Det er viktig at folk følgjer med på nasjonale råd og retningsliner. 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 25.august kl 15.00

Status: Ingen nye smittetilfelle i Sande

Det er totalt tatt 620 testar i Sande. Ingen nye smittetilfelle  er påvist. Det er viktig at folk føgjer med på nasjonale råd og retningsliner. 

Særleg gjeld dette for karantene og korleis du skal forholde deg etter utanlandsreise om du må reise til utlandet.

Oppdaterte retningsliner pr 12.08.20 for kven som kan teste seg 

Alle som vil ta test skal ha gjort avtale på førehand - også om oppmøte. Testen er gratis.

Kan Øya opne snart? Dette lurer mange på.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Ver heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 13.august kl 15.00

Status: Ingen nye smittetilfelle i Sande

 

Oppdaterte retningsliner pr 12.08.20 for kven som kan teste seg 

Alle som vil ta test skal ha gjort avtale på førehand - også om oppmøte.

Legekontoret er ope frå 08.00- 15.00 - tlf 70026750 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 5.august kl 15.00

Status: Ingen nye smittetilfelle i Sande.

 

Pasient omtala i nettavisa til Vestlandsnytt i går har ikkje fått påvist koronavirus. Les meir her.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

 

Oppdatering 4.august kl 15.00

Status:  Ingen nye smittetilfelle i Sande.

 

Det er tatt 490 testar i Sande. Ingen smitte er påvist sidan april.

Det er stadig endringar i smittesituasjonen i Norge. 

Fyl med på kva råd som kjem frå Folkehelseinstituttet og regjeringa. Belgia vart raudt på kartet frå laurdag. Nye land  - som Polen - kan kome med på dette kartet. Kjem du frå ferie - ver ekstra merksam på om du kan ha symptom som gjer at du bør teste deg.

Smittevernoverlegen minner om at vi SKAL vere heime når vi er sjuke, og vi skal då ha minst mogeleg kontakt med andre. Du må heller ikkje nøle med å ta kontakt med legekontoret for testing.

Alle som vil ta test skal ha gjort avtale på førehand - også om oppmøte.

Legekontoret er ope frå 08.00- 15.00 - tlf 70026750 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 28.juli kl 09.30:

Status:  Ingen nye smittetilfelle i Sande.

 

Det er tatt 460 testar i Sande. Dei siste dagane har det vore turistar og folk som har vore på ferie som vil teste seg.

Ingen smitte er påvist sidan april.

Har du gjestar på besøk er det fint om du informerer dei om kvar dei kan ta ein test og korleis dei kontaktar legesenteret dersom dei  har symptom. Testing for Covid-19 er gratis. Det er viktig at ein tek kontakt med legekontoret før ein møter opp for å ta testen.

Det er stadig endringar i smittebildet i Europa - og også i Norge.

Kjem du frå ferie - ver ekstra merksam på om du kan ha symptom som gjer at du bør teste deg.

Minner om at vi ikkje må gløyme dei gode reglane:

 • ver heime om du er sjuk
 • hald avstand - hugs meteren
 • god hoste- og handhygiene

Legekontoret er ope frå 08.00- 15.00 - tlf 70026750 

 

Oppdatering 16.juli kl 09.00:

Status: Sande har vi hittil utført 410 testar for koronasmitte. Ingen har fått påvist smitte sidan påske. 

Minner om at alle må følge dei gode nasjonale reglane om å halde avstand, vere heime når du er sjuk og ha god hoste- og handhygiene. 

Ferierer du i Sande skal du ta kontakt med Sande legesenter på tlf 70026750 eller legevakta 116117 dersom du trur du kan ha blitt smitta.

15.juli kom det nye retningsliner frå regjeringa - desse kan du gjere deg kjend med her.

Det er viktig at du held deg orientert og oppdatert på kva reglar som gjeld dersom du reiser til andre land, eller du reiser til andre område i Norge. Følg alltid oppslag der du ferdast!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 16. juni kl 10.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 321  testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Kriseleiinga i Sande har gjennom sommaren møter for å følgje situasjonen lokalt  og nasjonalt. 

Alle bør følgje med på regjeringa.no sine råd og oppdaterte retningsliner i forhold til arrangement  og reiser og dei viktige råda om å 

 • halde avstand 
 • vaske hender 
 • vere heime om du blir sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 12. juni kl 11.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 315  testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Kriseleiinga i Sande har gjennom sommaren faste møte for å følgje situasjonen lokalt  og nasjonalt. 

Alle bør følgje med på regjeringa.no sine råd og oppdaterte retningsliner i forhold til arrangement  og reiser og dei viktige råda om å 

 • halde avstand 
 • vaske hender 
 • vere heime om du blir sjuk

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

 

Oppdatering 2. juni kl 15.30

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 310  testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Frå 2.juni er besøksrutinene på Sandetun endra.    Øya er framleis stengt.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113

Oppdatering 27. mai kl 09.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 281 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Om du lurer på kvifor vg.no  har 6 smitta  i Sande på si liste , kjem det av at person som oppheld seg annan stad i landet -men er folkeregistrert i Sande - har hatt smitte, men er no frisk. 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 12.mai kl 22.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 255 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Sandetun omsorgssenter opnar for avtalte besøk frå 11.mai.

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 8.mai kl 14.30

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 238 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Regjeringa har no løyst opp på ein del av tiltaka som vart sett i verk mot korona-viruset. Desse kan du lese meir om her. 

Sandetun omsorgssenter opnar for avtalte besøk frå 11.mai.

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

 

Oppdatering 6.mai kl 11.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Sande legesenter har gjennomført tilsaman 232 testar, og  vi har ingen nye smittetilfelle i Sande. 

Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 1.mai kl 22.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 205 testar. Alle testane som vart utførte i går var negative.  Alle som har luftvegssymptom kan bli testa, men først må du gjere avtale med lege eller legevakt. Takk for at du held deg heime om du er sjuk!

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

Oppdatering 30. april kl 22.30

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 205 testar. Vi ventar svar på 15 testar.

Her finn du oppdaterte kriterier for testing pr 30.april

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

Oppdatering 28. april kl 14.00

Status: Ingen nye smittetilfelle.Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 186 testar. Vi ventar svar på 1 test.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

Oppdatering 24. april kl 09.00

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. Alle er  friske igjen.

Totalt er det utført 182 testar. Vi ventar svar på 5 testar.

Helsestasjon opnar for meir normal drift.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

 

Oppdatering 21. april kl 09.30

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 175 testar. Vi ventar svar på 2 testar

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

 

 

Oppdatering 20. april kl 13.45

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 173 testar. Vi har fått svar på alletestar

Kvamsøy og Sandsøy barnehage opnar måndag 20.april - dei andre dagen etter. 

Sande fysioterapi opnar snart. 

1.-4.trinn i grunnskulen skal starte opp neste veke.

Har du høyrt om Smittestopp-appen? Les meir her, last den ned og ver med på dugnaden!

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

 

Oppdatering 17. april kl 9.20

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 169 testar. Vi ventar svar på 3 testar

Kvamsøy og Sandsøy barnehage opnar måndag 20.april - dei andre dagen etter. 

Skuletilbodet for 1.-4.trinn blir planlagt opna frå veke 18. Meir informasjon om dette kjem seinare. 

Har du høyrt om Smittestopp-appen? Les meir her, last den ned og ver med på dugnaden!

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 15. april kl 9.45

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte. 4 av desse er friske igjen.

Totalt er det utført 161 testar. Vi har fått svar på alle.

Om du er sett i karantene grunna prøvetaking er rutinene at du skal vere i denne karantena i 14 dagar . Les meir på Folkehelseinstituttet sine sider.

Det er planlagt opning av barnehagar frå 20 april og grunnskule 1.-4.trinn samt SFO frå 27.april. Sande kommune er i gang med planlegging av opning.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering 13.april kl 18.15 

Status: Totalt 5 personar har fått påvist smitte i Sande - 3 er friske igjen.

I dag har ein ny person fått påvist smitte. Nærkontakter er tatt prøve av, og desse er no i karantene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Oppdatering 12.april kl 10.30.

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Sande i dag.

 

 

Oppdatering 10.april kl 11.00.

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

Det er ikkje påvist nye smittetilfelle i Sande i dag.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 8.april kl 12.30

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus. 3 av dei smitta er friske igjen. Ingen nye smitta i dag.

Totalt er det tatt 143 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 15 testar.

Kva skjer vidare?

Dette vert gjort i samsvar med nasjonal rettleiar for smittevern for desse tilboda. Denne vil ligge klar frå nasjonalt hald rett over påske. Meir informasjon om dette vil kome når vi nærmar oss opning.

 • Det er gjort nytt vedtak om at AMBU ikkje skal ha passasjertrafikk. Vedtaket gjeld til og med 13.april.

Minner elles om opningstider for legesenter og legevakt  i påska.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 7.april kl 09.20

Status: Totalt 4 personar har fått påvist smitte  i Sande - 3 er friske igjen.

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

3 av dei smitta er friske igjen. Ingen nye smitta i dag.

Totalt er det tatt 128 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 18 testar.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering 3.april kl 14.00

Status: 4 personar har fått påvist smitte - 3 er friske igjen.

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

3 av dei smitta er friske igjen. Ingen nye smitta i dag.

Totalt er det tatt 103 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 9 testar.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 1.april kl 18.00

Status: 4 personar  er smitta

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

Ingen nye smitta i dag.

Det er tatt 90 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på  21 testar.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 31.mars kl 08.30

Status: 4 personar  er smitta

2 av desse er smitta i utlandet – 2 i Norge. Ein person er innlagt på sjukehus.

Det er tatt 76 testar i vår kommune. Vi ventar på svar på 6 testar.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Oppdatering 30.mars kl 14.15

Status: 4 personar er smitta

Ny person med smitte i Sande er påvist no i dag. Personen er innlagt på sjukehus og smittesporingsarbeid pågår.

Minner om at vi alle fyl dei gode nasjonale råda: til dømes

 • Vask hender - ha god hostehygiene
 • 1 m avstand ute  - 2 m avstand inne
 • Grupper på max 5

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Oppdatering 30.mars kl 11.30

Status: 3 personar er smitta 

Vi har ikkje fått stadfesta nye smitta dei siste dagane. Det kan sjølvsagt vere mørketal – altså nokon som har fått viruset og ikkje er testa.

70 testar er tatt – vi ventar på svar på 5 .

Sandssokningane fyl nasjonale retningsliner og flinke til å halde seg heime. Butikkane melder at det er færre handlar og at folk handlar meir når dei først er på butikk. Ved varebestilling kan du spørje om butikken har Vipps.

Sande legesenter har god kapasitet – og gir ordinær helsehjelp til alle som treng det.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 27.mars kl 19.15

AMBU er framleis innstilt for ordinær  passasjertrafikk.

I samband med fare for spredning av Covid-19 har kommunedirektøren fatta følgjande vedtak:

Samfunnsbåten AMBU skal  innstille ordinær rutetransport med verknad fram til og med fredag 03.04.20

Vedtaket er gjort etter lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1 .

 

Ikkje  forlenging av vedtak - avgrensing av innreise til Sande kommune.

Det lokale vedtaket etter smittevernlova om avgrensing av innreise til Sande kommune gjeld til midnatt 27.03.20 .

Frå 28.03.20 er det dei nasjonale reglane om karantene som gjeld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering 27.mars kl 08.20

Status: 3 personar er smitta  

- 1 person smitta i Norge og 2 personar smitta i utlandet. Den andre personen i reisefølgjet frå utlandet (sjå oppdatering i går)  testa positivt og begge er sjølvsagt i isolasjon.

Totalt er 70 personar testa. Det går normalt nokre dagar frå prøva blir sendt inn til svaret ligg føre. Vi ventar svar på 5 prøver.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 26.mars kl 08.15

Status: 2 personar er smitta

Sande kommune har i dag fått melding om at ein ny person har fått påvist smitte av korona-virus. Det er her snakk om eit par som har kome heim frå utlandet, og vi ventar svar på prøva til den andre. Familien har vore i karantene sidan heimkomsten, og det er slik ikkje fare for smittespreiing.

Totalt er 65 personar testa. Det går normalt nokre dagar frå prøva blir sendt inn til svaret ligg føre. Vi ventar svar på 7 prøver.

 

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 25.mars kl 12.15

Status: 1 person smitta

Framleis er det berre ein person som har fått påvist smitte av korona-virus. Totalt er 60 personar testa no. Det går normalt nokre dagar frå prøva blir sendt inn til svaret ligg føre. Vi ventar svar på 14 prøver.

Dei nasjonale vedtak om restriksjonar vart i går vidareført. Sande kommune rettar seg etter desse.

I tillegg gjeld  Sande kommune sine vedtak etter smittevern lova om Vedtak 16.mars AMBU - innstilling av passasjertrafikk og Vedtak 23.mars om karantene (til og med 27.mars).  Dette vedtaket er i  tråd med Fylkesmannen sine tilråding.

Vi bed elles om at du tek deg tid til å lese og  fylgje desse råda frå Folkehelseinstituttet.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering 24.mars kl 11.50

Ein person er smitta

Sande kommune har fått påvist koronasmitte for ein innbyggjar i dag.

Det er utført smittesporings--arbeid i samsvar med Folkehelseinstituttet sine reglar. Personen har vore i karantene sidan prøva vart teken og sit no i isolasjon.

Sande kommune tek situasjonen på høgaste alvor og bed om at alle følgjer nasjonale  og kommunale tilrådingar og vedtak.

 

Planlegg handleturen!

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering måndag 23.mars kl 12.30:

Framleis ingen påvist smitte i Sande kommune.

Forlenging av vedtak - avgrensing av innreise til Sande kommune

Sande kommune – vedtak etter lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1.

I samband med spredning av Covid-19 har kommunedirektøren i hht smittevernlova fatta følgande vedtak:

 1. Alle som kjem til Sande kommune etter reise i områda angitt i pkt 2 i Norge vert ilagt heimekarantene i 14 dager.
 2. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland

Følgande unntak gjeld:

 1. Personar og transport som er naudsynte for å sikre forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar (jmfr DSB sin liste over samfunnskritiske funksjonar) er unnateke krav om karantene.
 2. Førar og naudsynt personell for vare- og passasjertransport er unnateke krav om karantene.
 3. Transittopphald på flyplass i område nemnt i punkt 2 vert ikkje rekna som opphald i området.
 4. Opphald på plattform/sokkel med påfølgande heimreise vert ikkje rekna som opphald i område nemnt i punkt 2.

Vedtaket gjeld for peridoen 24.03.2020 – 27.03.2020.

 

Lurer du på om du er smitta?  Sjølvrapportering av symptom.

Folkehelseinstituttet har i dag saman med Norsk Helsenett publisert løsyninga Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legg  til rette for sjølvrapportering av symptom frå alle innbyggarar. Dette er eitt av fleire tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Kartlegginga skal brukast av deg som har symptom som kan skuldast koronavirus.

Du får ikkje noko svar på om du kan ha smitte – dette er berre ei kartlegging.

Du må logge deg inn som brukar av løysinga for å melde frå om du har symptomer.

 

Sande legesenter har ordinær opningstid og drift, avtalte timar går som normalt.

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

 

Oppdatering fredag 20.mars kl 10.00

Framleis ingen påvist smitte i Sande kommune.

Vi vil vere føre var og  registrere om det er innbyggjarar i Sande som kan melde seg til teneste om det skulle vere behov.

Les meir i lenkene under:

Vil du hjelpe til ? 

Vi treng deg i helse og omsorgstenestene.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering torsdag 19.mars, kl 14.00:

Framleis ingen påvist smitte i Sande kommune.

Er du eller dine i risikogruppa? 

Kriseleiinga i Sande har ei sterk oppmoding til deg og dine som er i risikogruppa for å bli smitta av korona-viruset.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstrugande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015  er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

 

Oppdatering onsdag 18.mars, kl 10.30:

Melding til utlending på ferie eller korttidsopphald/ arbeid i Norge

 

Helsedirektoratet vil  idag sende ut følgjande SMS -melding til utlendingar på ferie eller på korttidsarbeid i Norge.

Corona: Utlendinger som er i karantene og som IKKE er syke kan forlate Norge.

Corona: Syke i karantene må kontakte kommunelegen eller legevakt 116117

Corona: Utlendinger som ikke er smittet kan forlate Norge.

Regler om dette kan finnes på følgende nettside: Helsenorge.no

 

Kjenner du nokon som er i denne gruppa, kan du sjekke om dei har fått meldinga og vere venleg å gi dei melding om kva reglar som gjeld.

 

VISS DU TRUR DU ER SMITTA AV KORONAVIRUSET: Er du sjuk? Hald deg heime. | Er du sjuk og treng legehjelp? Ring fastlegen (Sande legesenter, tlf 70026750  kl. 8–15 på kvardagane). | Har du behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope? | Ring legevakta på 116 117. | Gjeld det livstruande sjukdom eller skade? Ring 113. 

MØT IKKJE OPP HOS LEGE UTAN AVTALE.

815 55 015 er informasjonstelefonen til helsenorge.no Her kan du få svar på mange spørsmål 

 

Coronavirus: information in other languages 

 

 

Oppdatering tysdag 17.mars, kl 10.45:

Framleis ingen påvist smitte i Sande.

Helsestasjonen flytta til rådhuset – NAV sine lokaler

Frå onsdag 18.mars finn du helsestasjonen i Sande  på rådhuset.  Det er framleis berre avtalte timar som blir gjennomført. Helsestasjon kan nåast på telefon og sms -  95780720 - vekedagar mellom 09 og 15.

Avlys timen din dersom du ikkje er frisk!

 

Er du i risikogruppa for korona?

Kommuneoverlege Asta Sileikiene presiserer at personar i risikogrupper - skal vere særleg forsiktig  for å unngå å bli smitta. Følg råda for risikogrupper som blir gitt av Folkehelseinstituttet.

 

 

Oppdatering tysdag 17.mars, kl 09.45:

Avgrensing av innreise til Sande kommune

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Sande kommune vedtatt karantene for tilreisande frå delar av landet.

Dette betyr i praksis at:

 1. Alle som kjem til Sande kommune etter reise i områda angitt i pkt. 3 får heimekarantene i 14 dagar.
 2. Personar som utviklar sjukdom eller symptom i karanteneperioden følger myndigheitenes anbefaling om å  forandre heimekarantene til isolasjon.
 3. Vedtaket gjeld for følgjande område: Fylka Oslo, Viken, Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Førar og personell av vare- og passasjertransport er unntatt frå karantenekrava i vedtaket, men nasjonale føringar for karantene og isolasjon ved sjukdom gjeld. Dette gjeld også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisande som ikkje har symptom, kan reise til planlagt opphaldsstad, men bør under reisa så langt det lar seg gjere, halde avstand til andre.

Reisande med symptom skal gå i isolering  med ein gong og kan ikkje bruke offentleg transport.

Sande kommune - vedtak om lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1 (PDF, 404 kB).

Det kan gjerast unntak for nøkkelpersonell som har samfunnskritiske oppgåver etter DSB sin definisjon.

Vedtaket har verknad frå 17. mars , kl 12.00 og inntil nytt vedtak er fatta.

 

 

Oppdatering måndag 16.mars, kl 16.10:

AMBU er innstilt for ordinær  passasjertrafikk frå 16.mars kl 17.00

I samband med spredning av Covid-19 har kommunedirektøren fatta følgande vedtak:

Samfunnsbåten AMBU skal innstille ordinær rutetransport med verknad frå måndag 16.03.2020 kl 17:00

Vedtaket er gjort etter lov om vern mot smittsame sjukdomar §4-1 .

 

Karantene eller isolasjon?

Kriseleiinga presiserer at reglane for karantene og isolasjon må følgjast.

Ver føre var- vis varsemd!

 

 

Oppdatering måndag 16.mars, kl 13.30:

Skal du på butikken? 

Butikkane har fått vedtak om smitteverntiltak i medhald av Smittevernlova § 4.1 b og e

 • Butikkane skal gjere ei vurdering på kor mange som kan vere inne i lokalet samtidig og ha kontroll på at det heile tida er færre i butikken enn det maksimalt kan vere . Det skal vere minst ein meter mellom kundane.
 • Alle kontaktpunkt – dørhandtak, betalingsterminalar ol. skal haldast mest mogeleg reine med hyppig vask 
 • Kundane må oppmodast via informasjonsplaktar til berre å ta på dei varene dei sjølve skal kjøpe.

Butikkane gjer elles sine eigne smittevern-vurderingar lokalt i butikklokala og vi bed om at alle rettar seg etter dette.

 

Legetimebestilling – eller avbestilling?

Du kan avbestille timar som ikkje hastar.

Du skal alltid ha gjort timeavtale før du møter opp. Ein del konsultasjonar kan gjerast over telefon eller video. Dersom du skal møte opp får du beskjed om når og kvar du skal møte.

Ring

 • 70026750 for timeavtale i opningstida 8-15
 • 116 117 for legevakt utanom opningtid

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen dersom du har spørsmål om korona-viruset: 815 55 015.

Vi vil unngå at det sit fleire personar på venteromet. Møt difor opp presis og forlat lokala så snart som mogeleg etter at du er ferdig hos legen.

Legane kan få ulike oppgåver i tida framover. Det kan difor vere at du ikkje blir møtt av fastlegen din, men av ein av dei andre legane.

Testing for korona-virus skal alltid avtalast, og du vil få nærmare beskjed om når og kvar du skal møte, og korleis du skal forhalde deg. Ved Sande legesenter vil testing gå føre seg i bil utanfor legesenteret.

Vi oppmodar om at alle held seg orientert om korleis legesenteret organiserer arbeidet sitt her på denne sida. 

 

Corona- information in foreign languages

Del med vener, familie og andre som ikkje har norsk som morsmål.

Share with friends, family and others that doesn't have Norwegian as mother tounge.

 

 

 

 

 

Oppdatering laurdag 14.mars, kl 12.00:

Framleis ingen påvist smitte i Sande.

Gode nyheiter: Alle prøver som er tatt i Sande er negative. Dette opplyser kommuneoverlege  Asta Sileikiene. 

Minner om karantenereglar med meir 

Sande kommune oppmodar alle innbyggarar om å ha minst mogeleg kontakt med andre og slik vise varsemd og omtanke for kvarandre og dei mest sårbare gruppene. Ver føre var- vis varsemd!

 

 

Oppdatering fredag 13.mars, kl 15.00:

Presisering av tiltak som regjeringa kom med 12.mars og som no gjeld i Sande kommune:

Barnehage- og skulefritidstilbod 

for barn av tilsette med samfunnskritiske funksjonar blir frå måndag 16.mars gitt på Larsnes skule og på Hauemarkja barnehage. Dette gjeld for tilsette både i offentleg og privat sektor med kritiske samfunnsfunksjonar.

I utgangspunktet blir tilbodet gitt der einsleg forsørgjar eller begge foreldre er engasjert i samfunnskritiske funksjonar. Vi er framleis opptekne av å begrense større ansamlingar av folk på eit lite område.

 

Kritiske samfunnsfunksjoner er, ifølge Beredskapsutvalget:

Styring og kriseledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjeneste,  IKT-sikkerhet i sivil sektor, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte tjenester

Dei som har slikt behov, må melde dette til Øystein Johansen, oppvekst- og kultursjef tlf  99291522

Streng regel for helsepersonell

Helsepersonell som jobbar med pasientbehandling får ikkje reise utanlands. Dette gjeld både tenestereiser og private reiser. Dei vil få kostnadene kompensert. Gjeld førebels ut april. Tilsette må på førehand ta kontakt med leiar.

Vil du hjelpe ?

Sande kommune vil gjerne ha kontakt med alle som kan tenke seg å vere ein ressurs i forhold til behov som kan dukke opp framover i tid i denne situasjonen. Dette gjeld både frivilleg dugnadsarbeid og lønna arbeid. Vi bed difor om at desse tek kontakt for registrering på 70026700 eller på  postmottak@sande-mr.kommune.no

 • ledig helsepersonell, unge og eldre - med og utan utdanning
 • frivillege lag og organisasjonar som kan utføre ulike tenester
 • frivillege enkeltpersonar som vil vere med på samfunnsdugnad.

Samferdsel

Skuleskyss er innstilt, du må sjekke med Fram www.frammr.no om bussen går den ruta du hadde tenkt å bruke.

 

 

Oppdatering fredag 13.mars, kl 10.00:

Rådhuset i Sande er stengt for publikum / Helsestasjonen er stengt for drop-in.

Frå i dag er rådhuset stengt for publikum  Du kan ta kontakt på telefon 70026700 om du vil snakke med oss.

Helsestasjon: Vekedagar kl 09-15 er vi tilgjengeleg på telefon og mail. Vi er også fysisk tilstade nokon dagar, men vil at alle avtaler skal være avtalt og ikkje drop in..Dersom du har ein avtale med oss og ikkje har høyrt noko, går den som planlagt.

 

Nattlegevakt i Myrvåg

Legen ved felles nattlegevakt i Volda, vil fra og med 12.mars d.å. være stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet 22-08.

"Dette  vert gjort med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda. Ordningen gjelder inntil videre.

Legevaktsentralen vil fortsatt bli betjent av sykepleierne ved akuttmottaket i Volda. Det jobbes med å knytte annet hjelpepersonell til nattlegevaktlegen."

Meldinga kjem frå Jørn Kippersund -Nattlegevaktlege

 

Klar melding frå Sande legekontor om korleis du skal ta kontakt:

 • Gå ikkje inn i legekontoret dersom du har plager med forkjølelse eller andre symptomer frå luftveiene. Då må du ta kontakt med oss på telefon 70026750
 • Når du kjem inn skal du halde avstand til andre pasientar. 
 • Det er viktig med god handhygiene.
 • Det er lagt ut sprit som du kan bruke for å desinfisere deg. Ver venleg å vaske hendene nøye med såpe og vatn i 20 sekunder etter alle dobesøk. Bruk papir rundt håndtaket når du åpner toalettdøra på vei ut og kast det i søppeldunken. 
 • Ver nøye med hygiene om du nys eller hoster. Du skal helst hoste i et papir som du kastar i søppelet etterpå.
 • Dersom du har høve til å få hjelp over e-konsultasjon eller video er dette å føretrekke framfor å møte opp fysisk. Dette kan du avtale med legen din. Er du usikker på kva du skal velge,  kan du ringe oss.
 • Skal du bestille ny resept, kan du sende oss ei melding på www.helserespons.no og søke opp Sande legesenter - Her finn du eit val om resept, legetemaet eller annan henvendelse. 

Takk for at du tek omsyn  og hjelper oss med å halde legekontoret trygt for alle pasientar som treng oss.  

Kommuneoverlege Asta Sileikiene

 

 

Oppdatering torsdag 12.mars, kl 16.00:

Framleis ingen påvist smitte i Sande.

Dei to første prøvene som vart tatt, er negative. 

Sande viser til nasjonale retningsliner frå regjeringa i dag, og vil gjere det vi kan for at Sande-samfunnet framleis skal vere ein god plass å vere. No må alle  ta del i samfunnsdugnaden.

Sande si kriseleiing arbeider kontinuerleg for å begrense evt smitte.

 

 

Oppdatering torsdag 12.mars, kl 11.30:

Skular og barnehagar i Sande stengt frå 13.mars - Arrangement skal avlysast.

Sande kommune si kriseleiing har saman med kommuneoverlegen i dag 12.mars vedteke å stenge skular og barnehagar frå 13.mars - og 2 veker framover -  med heimel i smittevernlova § 4- 1.

Med heimel i same lovparagraf skal alle arrangement i same tidsrom i Sande kommune avlysast.

Gymsalar i kommunen er stengt for all aktivitet. 

Mange lag og organisasjonar har allereie avlyst sine arrangement og forstått at det er viktig at vi gjer slike førebyggande smittetiltak for at Sande-samfunnet ikkje skal bli så hardt ramma.

Vi forstår at dette skaper utfordringar for alle innbyggarane våre, men vi håper at alle forstår behovet for tiltaka.

Status i dag, 12.mars: 5 prøver er tatt, og vi avventar svar på desse.

 

Oppdatering onsdag 11. mars

Sandetun omsorgsenter stengt for besøkande

I samband med situasjonen rundt korona-viruset vil Sandetun omsorgssenter vere stengt for besøkande frå 11.03.20. Om du vil ha kontakt med nokon på omsorgssenteret kan du nytte desse telefonane:

Telefonlister Sandetun omsorgsenter
Område Telefon
Vakttelefon heimeteneste 99091919
Omsorgsenteret, dagtid 70026740
Solsida 70026610
Tingstova 70026606

 

Oppdaterte reglar for tilsette i Sande kommune frå 11.03.2020

Sande kommune har sett krisestab og innfører følgjande reglar for å redusere smitterisikoen og oppretthalde beredskapen i kommunen.

Sande kommune er ei lita og sårbar kommune, der eit større utbrot av koronasmitte vil kunne få store konsekvensar, for både tilsette og brukarar. Kommunen har no testa 5  personar for smitte. Desse sit i heimekarantene og ventar på svar på prøven. Ingen har så langt fått påvist koronasmitte.

For å forhindre at tilsette blir smitta og spreiar smitte, har kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlege og kriseleiinga kome til at Sande kommune set i verk  følgjande tiltak:

 • Alle jobbrelaterte kurs og reiser vert avlyste.
 • Møteverksemd i regi av kommunen med meir enn 15 deltakarar vert avlyst.
 • Alle møte som kan gjennomførast på Skype / video /telefon skal gjennomførast slik.
 • Alle turar i barnehage og grunnskule vert avlyste.
 • Barnehagar og skular skal driftast som normalt.
 • Sandetun omsorgssenter er stengt for besøkande.
 • Tilsette vert oppmoda om å ikkje reise til utlandet.
 • Alle tilsette som har vore i utlandet, vert pålagde 14 dagar karantene frå heimkomstdato. Dette gjeld også for barn i barnehage og grunnskule.
 • Tilsette vert oppmoda om ikkje å delta på kultur- og idrettsarrangement.

 

 Reglane gjeld frå onsdag 11.mars og har ikkje tilbakeverkande kraft.

Grunnen til at Sande kommune går ut over FHI sine tilrådingar er at ein ønskjer å avgrense smitte til kritisk personell og særskilt utsette grupper, samt sikre beredskapen.

Tiltaka gjeld til anna melding blir gitt.

 

 

 

Oppdatering tysdag 10.mars:

Sande kommune er ei lita og sårbar kommune, der eit større utbrot av koronasmitte vil kunne få store konsekvensar, for både tilsette og brukarar. Sjukdommen har kome nærare. Kommunen har fått vår første person som har blitt testa for smitte, og som no sit i heimekarantene i påvente av analyse.

For å hindre at tilsette blir smitta og evt spreiar smitte, har kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlege og beredskapsrådet sett i verk følgjande tiltak:

 • Frå 11/3 avlysast alle jobbrelaterte kurs og reiser.
 • Frå 11/3 avlysast alle skuleturar i grunnskulen.
 • Frå 11/3 avlysast all aktivitet på Øya (aktivitetssenter).
 • Tilsette som i dag er på reise påleggast ei karantene på 3 dagar før ein kjem attende på arbeid. Oppmøte igjen på jobb må først avklarast med næraste leiar.
 • Ut over dette går Sande kommune ut med generell anbefaling til innbyggarane om å redusere sin reiseaktivitet så mykje som mulig.

Føremålet med tiltaka er å utsette/ drøye ei smittespreiing i håp om å unngå ein samla stor smittetopp. Tiltaka gjeld til anna beskjed blir gitt.

 

Oppdatering onsdag 4. mars:

Informasjon til besøkande på Sandetun omsorgssenter

Sjukeheimar og andre institusjonar må beskyttast mot smitte, fordi bebuarane her er ekstra utsett for alvorleg sjukdom. Vi ber difor alle besøkande om å vurdere nøye om dei kan være ein smitterisiko for bebuarane.

Vask hendene

Det ein kan gjere for å begrense smitte, er å følgje ordinære smittevernrutiner som god handvask og hostehygiene. Vi ber difor om at alle besøkande vaskar og/eller spriter hendene når dei kjem på besøk. Spritflasker finn du ved alle inngongar. 

Er du småsjuk?

Gjer ei vurdering om du MÅ på besøk på ved omsorgssenteret dersom du føler deg småsjuk. Er du ikkje heilt frisk utgjer du ein auka smitterisiko for bebuarane. Ver i so fall svært nøye med smitteverntiltaka nemt ovanfor.

Har du vore ute og reist?

Har du vore ute og reist? Sjekk på Folkehelseinstituttet sine heimesider www.fhi.no om området du har vore i kan vere eit område med vedvarande spreiing av koronavirus. I so fall skal du vere ekstra oppmerksom på symtom som hoste, feber og trøttheit i 14 dagar etter at du er komen heim. Dersom du får symptom skal du halde deg heime og ta kontakt med lege.

Dersom du har vore i eit område med vedvarande spreiing, men ikkje har symptom på sjukdom, bør du uansett i 14 dagar etter at du er komen heim, vere ekstra forsiktig med å oppsøke personar som kan vere i risikogruppa, som bebuarar på sjukeheimar og institusjonar.

Dersom du er usikker, eller har spørsmål rundt dette, sjå Folkehelseinstituttet sine nettsider for oppdatert informasjon, eller ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Oppdatering tysdag 3. mars:

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Helsedirektoratet har derfor laga ein informasjonsfilm som de finn på YouTube. 

Her finn du filmen 

 

2.mars:

Det er naturleg nok litt uro rundt det ein no høyrer om det såkalla Korona-viruset. Det er ikkje registrert noko tilfelle i vår kommune eller i nabokommunar- eller Møre og Romsdal  fylke.

Pandemiplan- smittevernplan

Sande kommune har ein oppdatert pandemiplan som blir sett iverk dersom det vert behov for dette. Beredskapen i kommunen er oppdatert på utvikling i fylket  og i Norge.   

God handhygiene er det viktige rådet som gjeld alle. 

 

Helsepersonell

I tillegg har Folkehelseinstituttet kome med følgjande pålegg til helsepersonell og andre som har nærkontakt med pasientar

Helsepersonell som har vore i eit område med utbreidd smitte av covid-19 ( Korona-viruset)  skal som hovedregel vere heime frå jobb i 14 dager etter heimkomst, og elles følge råda som blir gitt.

Mistanke

Om personar har vore i dei område som har hatt utbrot av dette viruset dei siste to vekene skal  desse ta kontakt med sin arbeidsgivar for å informere om dette. Skulle du ha mistanke om at du er smitta skal du ringe legekontoret på 70026750 på dagtid eller legevakta 116 117 .Her gjer du avtale med helsepersonell om og korleis ei evt prøve skal takast. Du skal som det er sagt  i media IKKJE møte opp på legekontor for å få meir informasjon eller be om prøvetaking. 

Når det gjeld dei andre familiemedlemmane  viser vi til råd ved karantene frå folkehelseintituttet. 

Her kan du lese meir om Koronaviruset 

Her kan du laste ned

Plakat til reisande på norsk, engelsk og kinesisk

Informasjonsark retta mot dei som i jobben kjem i kontakt med turistar og folk som kjem til landet

Generell smittevernplakat om vanar som førebygg smitte, som kan nyttast i skular, barnehagar med meir.

Kontakt

Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331
Kari Johanne Skarmyr
einingsleiar
E-post
Mobil 959 18 965
Pleie og omsorg