Kulturmidlar - ikkje budsjetterte midlar for 2019

Sande kommunestyre har vedteke å redusere budsjettet for 2019. Eit av sparetiltaka er å ikkje tildele kulturmidlar til lag og organisasjonar i år. 

Vanlegvis sender lag og organisasjonar kvar vår søknad om kulturmidlar. 

Sande kommune må desverre opplyse om at det i 2019  ikkje vert utdelt kulturmidlar slik som tidlegare år.

Ein håper at budsjettet for 2020 skal ha midlar til denne gode ordninga, så følg med!