Kulturminnefondet - her fins det kanskje midlar til ditt prosjekt!

Klikk for stort bilete Kulturminnefondet held kontoret stengt for besøkande om dagen, men vi sit klare til å ta imot søknader og vi har god kapasitet! 

Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

 • hus og bygningar 
 • båter og fartøy 
 • hageanlegg 
 • kulturlandskap 

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å koma i kontakt med oss, fortel direktør Simen Bjørgen.  

– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter.  

Oversikt rådgjevarar 

Ta kontakt med ein av Kulturminnefondet sine dyktige rådgjevarar i dag: 

 • Trøndelag, Troms og Finnmark: Helene Tiller  
 • Nordland og Oslo, Nes kommune, og handverkskurs og -seminar: Gunnhild Ryen  
 • Agder og alle fartøy: Inger Anne Mosleth  
 • Viken, med unntak av Nes: Kristoffer Andersen 
 • Innlandet, med unntak av Nord-Gudbrandsdalen: Marianne Magnussen 
 • Rogaland og Møre og Romsdal: Per Hilleren 
 • Vestfold og Telemark: Jørgen Nyrønning 
 • Vestland og Nord-Gudbrandsdalen: Suzana Zoric 

 

Kontorsjef Einar Engen i Kulturminnefondet sit også klar til å hjelpe deg med svar på spørsmål. Kontakt ham på e-post: einar.engen@kulturminnefondet.no tlf: 907 63 390