Kulturminner kan få tilskot om du søkjer

Klikk for stort bilete Kulturminefondet  Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminne, som for eksempel:

  • hus og anlegg
  • hager og parker
  • faste kulturminner i kulturlandskap

Kven får støtte? 

Kva type kulturminne og prosjekt som vert prioritert ved tildeling, er avhengig av føringar frå Klima- og miljødepartementet og Kulturminnefondet sine utvalde satsingar. Kulturminner kan vere frå både fjern og nær fortid.

 

Her er det meir å lese om denne ordninga.