Kulturprisen 2019 gjekk til Larsnes helselag - gratulerer!

Klikk for stort bilete larsnes.no   

  

 

 Kulturprisen for Sande i 2019 gjekk  til Larsnes helselag som over lang, lang tid har vore til glede for store og små, og har arbeidd for god helse og trivsel i nærmiljøet, og vart overrekt på Sandemessa på Larsnes søndag 24.november. 

Ordførar Olav Myklebust stod for overrekkinga. 

Kulturprisen er oppretta gjennom eit samarbeid mellom Sparebanken Møre - Larsnes, og Sande kommune. Prisen vert utdelt ein gong i året etter nøye vurdering av nominerte kandidatar. I vedtektene heiter det at kulturprisen kan delast ut til ein eller fleire einskildpersonar eller lag som høyrer heime i Sande kommune, og som har visst vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege.

Larsnes helselag har gjennom  lang til arbeidd med ulike viktige saker .

 • støtte til Hellandheimen i 50-åra
 • støtte til Breidablik, trygdeheimen og Sandetun med bla.a. innkjøp av møblar og utstyr til velferdssenteret der
 • skapt kontakt og hygge for dei dei eldre med besøk og årlege julefestar på alders- og sjukeheimen
 • hjelp ved arrangement på Øya
 • arrangerer basarar med sjølvlaga gevinstar
 • organiserer og serverer lunsj på Larsnes skule
 • hjelper til på vaksinasjonsdagen kvar haust
 • strikkar lestar og gir til nyfødde i bygdene våra
 • medarrangør på trim «Vi over 60 – Sterk og stødig»
 • serverer kveldsmåltid til hornmusikklaget Varden ein kveld før 17. maifeiring
 • tilbyr hjelp ved servering i gravferder

 

Kandidaten støttar også med gåver og/ eller midlar til;

 • Hauemarkja barnehage
 • Larsnes kyrkje
 • Helsestasjonen
 • Volda sjukehus; Sonja Stol-aksjonen 2018 og Beintettheitsmaskin 2019
 • Muritunet
 • Badestranda
 • Innkjøp av stort bord til Gamle Drageskarvegen
 • Trim for eldre
 • Demensaksjonen, Hjarteaksjonen og Tv-aksjonen

Og utan hjelp frå kandidaten ville ein hatt vanskar med å gjennomføre ulike arrangement på Øya då ein har behov for ekstra hender når det er som mest hektisk.

Kulturprisen for 2019 går til ein verdig kandidat som i over hundre år har engasjert seg og arbeidd for helse- og trivsel i nærmiljøet.