Lærlingar er fantastiske ressursar

Klikk for stort bileteLærlingordninga er ei god ordning for kommunane- unge arbeidstakarar  får opplæring og erfaring i arbeidskvardagen i dei kommunale tenestene.

Kommunene får "nytt blod" inn i organisasjonen, og på denne måten kan ein også få innspel til å  fornye og forbetre arbeidet. 

Sande kommune har vore svært heldige med lærlingar som har hatt læretida si i Sande. Det er opplæringskontoret på Søre Sunnmøre som administrerer lærlingordninga og samarbeider med kommunene og tildeling av lærlingplassar og lærlingar. 

I haust er det to nye flinke lærlingar som har bestått fagprøve i helsearbeidarfaget og dei har no fått seg fast stilling i eining Pleie- og omsorg. 

Klikk for stort bileteHenrikke Strandbø Torset Sande kommune

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bileteSofie Lovise Lillestøl Hansen Sande kommune