Larsnes mek. verksted - mindre planendringar

Klikk for stort bilete Larsnes Mek. Verksted as varsler mindre endring i reguleringsplan.

Reguleringsplan for Larsnes Mekaniske Verkstad har lagt ute til offentlig ettersyn i perioden 21.11.2019 til 10.01.2020.

I etterkant har det kome inn merknadar frå fleire. Forslagsstillar har så langt det let seg gjere justert planen i høve til merknadar.

Dette er mindre justeringar. Plansamordnar i Møre og Romsdal Fylkeskommune fann det ikkje naudsynt å legge heile planen ut til offentleg ettersyn på nytt.

Her finn du dei aktuelle dokumenta i saka: