Lister som stiller til val i 2019

Valstyret i Sande har godkjent dei listene som stiller til val i haust, på valdagen 9. september. 

30.april 2019 godkjende Valstyret i Sande desse listene til kommunstyrevalet 9.september 2019.

I medhald av vallova§6-7 vert følgjande lister lagt ut til offentleg ettersyn:

 
Vallistene er lagt ut til ettersyn på rådhuset i Sande  og her på heimesida. 
I medhald av vallova § 6-8 må klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eit listeforslag settast fram innan sju dagar etter offentleggjering  av overskriftene på dei godkjende vallistene. 
 
Klagen skal sendast til Sande kommune
Rønnebergplassen 17
6084 Larsnes eller til postmottak@sande-mr.kommune.no

 

Kven kan røyste?

Her kan du lese meir om røysterett.

 

Kan eg røyste tidlegare?

Les meir om tidlegrøysting her.