Litt om vaksinering -status og framdrift

Pixabay  Nokre har allereie fått 4.dose. 

4 dose?

Vi har så vidt kome i gong med vaksinering av dei som skal ha 4.dose  - oppfriskningsdose. Personar som har alvorleg svekka immunforsvar får tilbod om ei tredje og fjerde vaksinedose (oppfriskningsdose).

Det skal gå 3 måneder mellom dose 3 og 4.

Dette gjeld dei som

  • er organtransplantert
  • er beinmargstransplantert dei siste 2 årene
  • har alvorleg og moderat medfødt immunsvikt
  • har alvorleg nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • har avansert eller ubehandla hiv-infeksjon
  • er til betydeleg immundempende behandling av anna årsak
  • er kreftpasient med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling eller
  • brukar eit av desse medikamenta

Det er fint om denne gruppa har med dokumentasjon eller fyller ut eit skjema før vaksinasjon. (PDF, 47 kB)

Barn 5 - 11 år med alvorleg grunnsjukdom

Det er no opna for vaksinasjon av barn 5-11 år med alvorleg grunnsjukdom.

Herøy kommune har fått ansvar for å gjennomføre vaksinasjon av barn busette i Sande og Vanylven kommune, i tillegg til eigen kommune.

Føresette som har barn med desse grunnsjukdomane, må ta kontakt med fastlegen sin/ spesialisthelsetenesta der barnet får behandling, for å få avklaring om barnet skal ta vaksinen eller ikkje.

Ta deretter direkte kontakt med leiande helsejsukepleiar, Kari-Janne Ljones Kulø, for å få tildelt time.

Tlf.  941 67 708

E-post: kari.janne.kulo@heroy.kommune.no

Ikkje send sensitive opplysingar på e-post. Vi kontaktar deg og etterspør nødvendige medisinske opplysningar.

Vaksineringsstatus 

Onsdag 12.januar var det ny vaksineringsdag på Breidablik . 

Slik er talet på vaksinerte no:

Dose 1 : 1889 

Dose 2 : 1865

Dose 3 : 1307

Dose 4 : 3