Litt om vaksinering -status og framdrift

Pixabay  Nokre har allereie fått 4.dose. 

4 dose?

Vi har så vidt kome i gong med vaksinering av dei som skal ha 4.dose  - oppfriskningsdose. Personar som har alvorleg svekka immunforsvar får tilbod om ei tredje og fjerde vaksinedose (oppfriskningsdose).

Det skal gå 3 måneder mellom dose 3 og 4.

Dette gjeld dei som

  • er organtransplantert
  • er beinmargstransplantert dei siste 2 årene
  • har alvorleg og moderat medfødt immunsvikt
  • har alvorleg nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • har avansert eller ubehandla hiv-infeksjon
  • er til betydeleg immundempende behandling av anna årsak
  • er kreftpasient med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling eller
  • brukar eit av desse medikamenta

Det er fint om denne gruppa har med dokumentasjon eller fyller ut eit skjema før vaksinasjon. (PDF, 47 kB)

 

Vaksineringsstatus 

Onsdag 12.januar var det ny vaksineringsdag på Breidablik . 

Slik er talet på vaksinerte no:

Dose 1 : 1889 

Dose 2 : 1865

Dose 3 : 1307

Dose 4 : 3