Lyst å jobbe med menneske?

Lyst å jobbe med menneske?

lllustrasjon

Bu- og habiliteringsavdelinga har ledige stillingar som miljøterapeutar og som helsefagarbeidarar.  Avdelinga har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming og andre med funksjonsnedsettingar som har behov for bistand.

Sande kommune har no fire faste ledige stillingar i Bu- og habiliteringa.

Har du interesse for å jobbe med menneske? 

Likar du å ta initiativ? 

Likar du å gjere ein forskjell? 

Sande kommune ønsker deg velkommen på laget. 

Her finn du dei annonserte ledige stillingane.

Søknadsfrist : 30. januar