Mange manglar straum på Larsnes

Det har vore lynnedslag i natt og ein del husstandar og bedrifter på Larsnes er utan straum. 

Mørenett arbeider med å få straumen tilbake.

Her er feilmeldinga som ligg inne på Mørenett si side:

"Sande Kommune - Larsnes:
kl.07:30 Trafoene 0789 Dalen Øvre, 0793 Holmen og 0785 Vikane i Larsnsområdet er gåen og må skiftast.
Rettetid er enno vanskeleg å tidfeste.
Lynnedslag i natt har gjort skade på trafo Dalen, Larsnes. Denne må byttes. Forventet rettet innen kl 11:00.
Ca 40 abonnenter berørt.

Vi undersøker også meldinger om strømbrudd på Vikane"