Meir om vaksinering i Sande

 Vaksineringa i Sande går etter planen, men seint då vi har fått om lag 35 vaksiner pr veke.

Vaksinering til gruppa over 80 år

Vi vaksinerer no eldre heimebuande over 80 år, dei vert ringt til og får time i tur og orden.

Viktig at alle møter til time, eller melder frå dersom dei ikkje kjem.

 

Er du i risikogruppa?

Dei som er i risikogruppe kan ringe dokterkontoret å sette seg på liste for vaksinering, dei vil då verte ringt til når vi kjem så langt. Dette gjeld også dei som ikkje har fastlege i Sande.

 

Framdrift

Det er ikkje råd å seie så mykje om framdrifta, vi ventar på fleire vaksiner -og håper det kjem ei auke i mars.

For denne og neste veke er det som før, det meste av det vi no får går til vaksine nr 2.