Merksemder - for lang og tru teneste i Sande kommune

Frå venstre: Ingvill Bøstrand, Kirsti Hauge, Karin Hauge, Bodil Søvre, Paula Osdal, Jorunn Rusten, Randi Støylen, Knut Nystøyl, Tove C Kvamme, Rigmor Ristesund, Reidun Moltumyr Kvamme, Anne Haukeland, Hildegunn Hauge, Linda Torsvik og Dag Vaagen.

På personalfesten på Breidablik fredag 15.februar fekk mange tilsette overrekt gåver og merksemder frå ordførar Dag Vaagen. 

Desse arbeidstakarane har fått tildelt KS sitt heidersmerke  etter over 25 års samanhengande teneste i kommunen:

Dagny Brekke, pleiemedarbeidar 29 års tenestetid
Tove Cathrine Kvamme, konsulent 27 års tenestetid
Rigmor Ristesund, helsefagarbeidar 26 års tenestetid
Reidun Moltumyr Kvamme, adjunkt 26 års tenestetid
Kirsti Paula Hauge, hjelpepleiar 26 års tenestetid
Anne Kristin Haukeland, hjelpepleiar 25 års tenestetid
Hildegunn Hauge, pleiemedarbeidar 25 års tenestetid
Linda Torsvik, spesialhjelpepleiar 25 års tenestetid
Irene Våge, spesialhjelpepleiar 25 års tenestetid
Lise Johannessen, kokk 25 års tenestetid

 

 

Gåver til dei som har slutta:

I tillegg fekk dei som har avslutta tenestetida si i Sande kommune, også overrekt gåver. 

Desse fekk Glittertind vasar 

 • Kirsti Hauge - 32 år
 • Karin Hauge - 29 år
 • Bodil Søvre -  22 år 
 • Paula Osdal -  20 år 
 • Jorunn Rusten - 21 år 
 • Randi Støylen  -  36 år 
 • Knut Nystøyl  -  20 år 
 • Sigrun Karin Josefsen - 19 år 
 • Kristin Wadsten - 24 år 
 • Wenche Lannerholm - 23 år 
 • Petra Hauge Husøy -16 år 

 

Lena Torsvik Skrede og Ingvill Bøstrand fekk Glittertind glasbolle  - begge for 12 år i Sande kommune. Det same fekk Åse-Beth Voldnes for 11 år i Sande kommune.

Ikkje alle hadde høve til å møte denne kvelden, men får overrekt  merksemda på annan måte. 

Sande kommune gratulerer alle med utmerkingane og takkar kvar enkelt for den arbeidsinnsatsen ein har lagt ned på arbeidsplassane rundt om i kommunen.