Merksemder til tilsette som har slutta i pleie og omsorg

Merksemder i pleie og omsorg, frå v: Kari Johanne Skarmyr( leiar pleie og omsorg), Hildegunn Hauge, Audhild Koppernes, Veronica Longva-Kobbevik, Anita Myklebust, Olav Myklebust( ordførar), Bente Wilnes, Bjarte Wilnes, Charlotte Rafteseth, Brit Rønnestad, Wenche Thorseth (einingsleiar tenestekoordinering) Sande kommune  8 av 11 tilsette med lang fartstid som har avslutta tenesta i Sande kommune, fekk før helga utdelt merksemder og godord frå ordførar.

På ei lita markering vart det gjort stas på desse tilsette som har utført lang og tru teneste for Sande kommune. 

 • Bjarte Wilnes- sjukepleiar i heimetenesta - 23,5 år
 • Bente Wilnes  - spesialhjelpepleiar i pleie og omsorg- rundt 45 år (ikkje samanhengande)
 • Audhild Koppernes - hjelpepleiar i pleie og omsorg ca 38 år
 • Anita Myklebust - sekretær / konsulent  - 32,5 år 
 • Brit Rønnestad - assistent - 19 år
 • Hildegunn Hauge- pleiemedarbeidar/ assistent - 24,5 år 
 • Charlotte Rafteseth - sjukepleiar - pleie og omsorg - 19,5 år 
 • Veronica Longva Kobbevik  - sjukepleiar  - 18 år 
 • Kari Lisbet Ulvestad - pleiemedarbeidar  - 24,5 år 
 • Kristin Skrede  - reinhaldar - ca 21 år 
 • Ann-May Jakobsen - helsefagarbeidar  i pleie og omsorg - 14,5 år 

 

Kari Lisbeth Ulvestad, Kristin Skrede og Ann- May Jakobsen var ikkje tilstades og får utdelt merksemdene ved anna høve.