Nei til å tilby Janssen-vaksinen

Vaksine Pexels  Ingen legar i Sande tilbyr Janssen-vaksinen til sine pasientar.

Regjeringa har vedtatt at  ein skal kunne Janssen-vaksinen utanfor koronavaksinasjonsprogrammet.

Frå 15. juni kan ein bestille time for vurdering hos private legar, vaksinasjonsklinikkar og enkelte fastlegar som tilbyr vaksinen.

Legane i Sande har gjort sine vurderingar og vil ikkje tilby denne vaksinen til sine pasientar 

Dei oppmodar innbyggarane om å følgje det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i samsvar med faglege råd frå FHI og Helsedirektoratet.

Les meir om det på regjeringa.no.