Ny helsefagarbeidar

Sande kommune Therese Mork Muren bestod fagprøva i helsearbeidarfaget i dag 12. 11.21. Ho gjekk opp til fagprøve på sjukeheimen på Sandetun omsorgssenter. 

Vi gratulerer både helsefagarbeidaren og sjukeheimen med vel gjennomført fagbrev.