Ny stenging av vatnet i Hallebygda - vegen stengd ved stadion 16.09.21

I morgon torsdag 16.09.21 vert det ei ny vassavstenging i Hallebygda ca kl 08.30. Vidare vert vegen stengt ved stadion på grunn av gravearbeid - omkøyring via Hallelia byggefelt. Køyr forsiktig! 

Vi legg til grunn at arbeidet skal vere ferdig kl 15.00.