Nye besøksrutiner ved Sandetun omsorgssenter frå 25.06.21

Klikk for stort bilete Sande kommune  Pasienter og dei fleste tilsette knytt til omsorgssenteret er no vaksinert - og vi innfører difor nye besøksrutiner.

Det er ikkje lenger naudsynt å avtale besøk ved Sandetun omsorgssenter, men besøka skal skje på følgjande måte:

  • Besøka bør framleis vere på rommet til pasienten eller på uteområdet til omsorgssenteret.
  • Det ligg ei kvitteringsliste på kvart rom der alle som er på besøk skal skrive namnet sitt og dato for besøket - dette for framleis å ha høve til smittesporing.
  • Vi oppmodar om at besøkande ikkje kjem før kl 10:00 -  eller etter kl 20:00, og at det er ro rundt måltida på omsorgssenteret.

Vi minner og om dei generelle reglane for smittevern som skal følgjast vidare!