Nye hoppid - kurs med oppstart januar – mars

Logo - Klikk for stort bilete

Går du med ein ide om å starte opp ei bedrift? Eller er du startgropa?  Det er ulike program ein kan nytte seg av - Hoppid er eitt!

Hoppid-programmet passar for deg som har ein forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har ei bedrift som du ønskjer å vidareutvikle. Det krev at du er motivert for å lære, og at du vil jobbe med å vidareutvikle prosjektet ditt. Programmet er gratis for deltakarar som er busette i Møre og Romsdal.

Her finn du informasjon om alle kursa som blir arrangert av hoppid.no 

Kontakt

Oddbjørn Indregård
plan og utvikling
E-post