Nye vedtekter for barnehagane i Sande er på plass

 

Helse- og oppvekst-utvalet vedtok 20.02.19 nye vedtekter for barnehagane  i Sande. Vedtektene gjeld for frå same dato og er grunnlaget for hovedopptaket i vår. Søknadsfristen er 1.mars. 

Du er kanskje særleg oppteken av opptakskriteriar- sjå punkt 12 . 
Vedtektene er no oppdaterte etter dagens lovverk .