Nyttig adresseinformasjon i Google Maps

Nyttig adresseinformasjon i Google Maps

Har du registrert bedrifta di i Google Maps ? 

Sande kommune har endeleg fått på plass gate-adresser på dei fleste eigedomar i krinsane i kommunen. 

Folk flest brukar ofte Google Maps for å finne ut kvar til dømes bedrifter og orgaisasjonar er lokalisert. 

Difor er det lurt at ein legg inn informasjon med adresse, telefonnummer, opningstider og evt web-side  på Google Maps. 

Slik blir du meir synleg og gjer det lettare for andre å finne deg!