Om vaksinering og testing

 I veke 11 vart 140 personar ferdigvaksinerte med den 2. vaksinedosen. 376 personar har fått 1.dose.

Denne veka blir det vaksinert 42  personar og neste veke er det og 42 personar som får vaksine. Desse blir vaksinerte med Pfizer-vaksina. No er det risikogruppe 3 med personar personar fødde i tidsrommet 1940 -1944  som blir innkalla.

Testing

I veke 11 vart 118 personar testa for Covid-19. 

Sande legesenter har god kapasitet og du får avtale testing på 70026750 i tidsromet 8.30-15.00.

Vi minner om reglane for karantene og isolasjon.

Om du har teikn til symptom ta kontakt for testing.

 

Elles minner vi som før om

  • Avstandsreglar – no er det 2 m som gjeld og munnbind om ikkje du kan halde denne avstand.
  • Vaske hender.
  • Vere heime når du er sjuk.

Sande kommune ber om at vi alle held fram med å følgje råd, anbefalingar og forskrifter som kom frå regjeringa 23.mars.

Desse gjeld frå midnatt, natt til 25.mars.