Ønskjer du å TA TAK?

Klikk for stort bileteTa tak Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit

Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i veka.

Tema på kurskveldane:

- Meistring og verdigheit
- Tvang og rettigheiter
- Behandling
- Pårørandeorganisasjonar
- Søsken og andre barn i familien
- Familieperspektivet

Det er to innlegg på kvar kurskveld – eitt frå fagpersonar frå kommune eller 2.-linjetenesta og eitt frå personar som delar sine eigne erfaringar.

Kurset vert halde på Prestegården i Volda onsdagar kl.18 - 20 med oppstart 16.09.20

For meir informasjon eller påmelding, ta kontakt innan 01.09.20:

Synnøve Takseth, tlf. 95898300   synnove.takseth@volda.kommune.no     

Marita Øye, tlf.  91246379            marita.oye@volda.kommune.no

Kari Grong, tlf. 46821748              kari.bjerkeng.grong@volda.kommune.no 

 

 

Arrangør: Volda kommune i samarbeid Ulstein, Hareid, Herøy, Vanylven, Sande og Ørsta kommunar,  Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus), Ålesund behandlingssenter og DPS.