Opningstider i Sande kommune - påsketider

Klikk for stort bilete Her finn du litt om opningstider i påska.

Opningstider ved rådhuset i Sande:

Sentralbordet har ordinær opningstid  kl 9.30 -14  måndag og tysdag i påskeveka, men er stengt på onsdag.

Rådhuset er som tidlegare ope for dei som har gjort avtalar på førehand.

Du kan gjere avtalar om møte med saksbehandlar på onsdag, men dette må vere gjort seinast dagen før. 

Finn kontaktinformasjon her.

 

Biblioteket

Før påska er siste opningsdag på biblioteket tysdag 30. mars  kl 10.30-18.00.

 

Sande helsestasjon

Har ope måndag og tysdag frå 8.30 -15.00., onsdag  frå kl 8.30 - 12.00.

 

Sande legesenter  - tlf 70026750 -  sine opningstider i påska er slik: 

  • måndag 29. mars kl 8 - 15 - sentralbord kl 8.30 -15.00
  • tysdag 30.mars kl 8 - 15 -  sentralbord kl 8.30 -15.00
  • onsdag 31.mars  kl 8 - 12 -  sentralbord kl 8.30 -12.00

På kvelds- og nattestid og på høgtidsdagane skal du kontakte legevakta på 116 117  dersom du har behov for legehjelp  - eller 113 om det er behov for AKUTT Nødhjelp.

Testing for koronavirus kan avtalast for måndag og tysdag.