Ordførar-besøk på Coop-butikkane før jul

Ordføraren vil gjerne besøke nærbutikkane i Gjerdsvika, på Kvamsøya og  Sandsøya denne månaden.

Møt gjerne opp for ein prat om det du er oppteken av.

Her er dei aktuelle dagane  du kan treffe ordførar Olav Myklebust:

  • COOP Kvamsøy torsdag 17.11 1030 – 1450
  • COOP Gjerdsvika tysdag 29.11 1200 – 1600
  • COOP Sandsøy onsdag 7.12. 1030 - 1500

Kontakt

Olav Myklebust
ordførar
E-post