Ordføraren er sjukmeld

Ordførar Olav Myklebust Sande kommune Ordførar Olav Myklebust er på nytt innlagt ved St. Olavs hospital i Trondheim pga alvorleg hjartesjukdom. Tilstanden er stabil. Han vil vere sjukmeld ei tid framover, varigheit enno uviss.

Medan Olav er sjukmeld vil varaordførar Einar Ekroll leie kommunestyremøtet førstkomande tysdag.

Vi ønsker Olav god og rask betring.